Darbo užmokestis

2018 M. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

 

PAREIGYBIŲ

ETATINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS

VIDUTINIS TARNYBINIS ATLYGIS

VADOVAI

1

1160,70

VADOVŲ PAVADUOTOJAI

1

1077,23

SKYRIŲ VEDĖJAI IR PADALINIŲ VADOVAI

8,50

577,16

SPECIALISTAI UGDYMUI:

5,5

 

SU AUKŠTUOJU MOKSLU

2,5

658,26

SU AUKŠTESNIUOJU MOKSLU

3

600,67

MOKYTOJAI:

17,6

 

BENDROJO UGDYMO MOKYTOJAI

7,44

1016,80

PROFESINIO MOKYMO

10,16

1006,38

SPECIALISTAI:

5,75

 

SU AUKŠTUOJU MOKSLU

3,00

450,50

SU AUKŠTESNIUOJU MOKSLU

2,75

450,50

KVALIFIKUOTI DARBUOTOJAI

6

424,00

DARBININKAI

24,50

402,20

 

 

Atnaujinta: 2018-12-06