Darbo užmokestis

2017 M. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

PAREIGYBĖS

ETATINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS

VIDUTINIS TARNYBINIS ATLYGIS

VADOVAI

1

1143,18

VADOVŲ PAVADUOTOJAI

2

779,08

SKYRIŲ VEDĖJAI IR PADALINIŲ VADOVAI

7,5

585,05

SPECIALISTAI UGDYMUI:

4,5

 

SU AUKŠTUOJU MOKSLU

1,5

687,73

SU AUKŠTESNIUOJU MOKSLU

3,0

582,07

SPECIALISTAI:

4,25

 

SU AUKŠTUOJU MOKSLU

2,75

425,67

SU AUKŠTESNIUOJU MOKSLU

1,5

426,30

KVALIFIKUOTI DARBUOTOJAI

8,5

404,55

DARBUOTOJAI

23,75

380,00

MOKYTOJAI

6,0

490,30

VYR. MOKYTOJAI

15,3

549,80

MOKYTOJAI METODININKAI

14,3

592,66

 

Atnaujinta: 2017-04-28