Darbo užmokestis

 

2019 M. VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

 

PAREIGYBIŲ

ETATINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS

VIDUTINIS TARNYBINIS ATLYGIS

VADOVAI

1

1816,50

VADOVŲ PAVADUOTOJAI

1

1406,49

SKYRIŲ VEDĖJAI IR PADALINIŲ VADOVAI

5,50

 

Ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

2,50

1012,05

Struktūrinių padalinių vadovai

3,00

1009,74

SPECIALISTAI UGDYMUI:

6,00

 

SU AUKŠTUOJU MOKSLU

2,5

885,42

SU AUKŠTESNIUOJU MOKSLU

3,5

789,62

MOKYTOJAI:

17,6

 

BENDROJO UGDYMO MOKYTOJAI

7,27

1271,95

PROFESINIO MOKYMO

10,33

1311,71

SPECIALISTAI:

8,50

 

SU AUKŠTUOJU MOKSLU

2,75

609,44

SU AUKŠTESNIUOJU MOKSLU

5,75

611,89

KVALIFIKUOTI DARBUOTOJAI

7,5

595,12

DARBININKAI

20,50

555,00

 

 

Atnaujinta: 2019-02-18