Biblioteka ir skaitykla

Tikslai:

 • Kurti patogią ir patrauklią mokymosi bei darbo aplinką.
 • Sudaryti sąlygas mokyklos bendruomenės nariams gauti visą ugdymo procesui reikalingą medžiagą ir informaciją.
 • Siekti kokybiško informacijos šaltinių prieinamumo, tobulinant pagalbą mokiniui.
 • Tęsti bibliotekos fondo įvairių laikmenų suvedimą į informacinę sistema MOBIS.

 

Mokyklos bibliotekoje – skaitykloje:

 • Įrengtos 38 darbo vietos, iš jų – 10 kompiuterizuotų;
 • knygų ir vadovėlių fondai;
 • prenumeruojami periodiniai leidiniai;
 • komplektuojami garsiniai ir regimieji dokumentai skaitmeninėse laikmenose, DVD, bendrojo lavinimo ir specialybių vadovėliai, mokymo priemonės, kita literatūra.

 

Mokyklos bibliotekoje – skaitykloje jūs galite gauti šias paslaugas:

 • Pasiimti spaudinius į namus ir naudotis jais vietoje.
 • Rasti įvairių periodinių leidinių.
 • Pateikti užklausą ir kreiptis dėl konsultacijos.
 • Prašyti, kad Jums parinktų knygų konkrečia tema.
 • Gauti informaciją apie naujus spaudinius.
 • Naudotis kompiuteriais ir internetu.
 • Naudotis spausdintuvu.

 

Bibliotekos – skaityklos darbo laikas:

pirmadienis – ketvirtadienis 8.00 - 17.00
penktadienis 8.00 – 12.00

 

Paskutinė mėnesio diena – sanitarinė diena

 

 

                        


 

Atnaujinta: 2017-03-30