Mokiniams

DOKUMENTAI

Kur laikomi brandos egzaminai?
Technologijų MBE vertinimo eiga
PUPP lietuvių kalba žodiu

Mokymo grafikas
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas
2016-2017m.m modulinių profesinio mokymo programų mokymo planai.xls

Atnaujinta: 2017-04-05