Mokytojams

Kompetencijų vertinimo grafikas 2019 m.
Mokymo grafikas 2018-2019 m. m. priedas Nr. 1
Profesinio mokymo planai 2018-2019 m. m. priedas Nr. 5
2018-2019 m. m. modulinių profesinio mokymo programų mokymo planai priedas Nr. 6
Pamokų tvarkaraščio rengimo tvarkos aprašas

Atnaujinta: 2019-04-24