Pagalba mokiniams ir tėvams

SOCIALINIS PEDAGOGAS 

Dirba su mokiniais, tėvais (globėjais), pedagogais ir kitais mokykloje bei už jos ribų dirbančiais specialistais.

 

Socialinė pedagogė Asta Balnienė.

Kontaktai el p.: a.balniene@ikarpis.lt

 

Socialinio pedagogo darbo laikas:

Pirmadienis

8.00 - 17.00

Antradienis

8.00 - 17.00

Trečiadienis

8.00 - 17.00

Ketvirtadienis

8.00 - 17.00

Penktadienis

8.00 - 10.00

 

SOCIALINIO PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS.

 • Socialinės-pedagoginės pagalbos teikimas;
 • Prevencinės veiklos vykdymas bei organizavimas;
 • Nemokamo maitinimo organizavimas, nemokamo maitinimo ataskaitų rengimas ir teikimas savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos skyriui;
 • Mokinių pavėžėjimo sąrašų sudarymas, tikslinimas bei papildymas, bendradarbiaujant su Pasvalio AP bei savivaldybės švietimo ir sporto skyriumi;
 • Bendradarbiavimas su grupių vadovais, dalykų ir profesijų mokytojais, mokyklos administracija, visuomenės sveikatos specialiste, tėvais (globėjais) sprendžiant iškilusias socialines-pedagogines, teisėsaugos pažeidimų problemas;
 • Bendradarbiavimas su bendrabučio valdytoja, budinčiomis bei auklėtoja siekiant užkirsti kelią galimoms ar spręsti jau kilusias socialines-pedagogines problemas;
 • Bendradarbiavimas su teisėtvarkos institucijomis, Probacijos tarnyba, globos ir rūpybos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis siekiant rasti geriausią iškilusios problemos sprendimą;
 • Bendradarbiavimas su seniūnijų socialiniais darbuotojais siekiant gauti/pateikti reikiamą informaciją apie socialinės rizikos ar problemines šeimas;
 • Mokinių interesų ir teisių atstovavimas mokykloje ir už jos ribų;
 • Tyrimų įgyvendinimas siekiant išsiaiškinti socialinių reiškinių priežastis, socialinių duomenų rinkimas bei tikslinimas;
 • Probleminių mokinių lankymas namuose kartu su grupių vadovais;
 • Mokinių, jų tėvų (globėjų) informavimas apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą.

 


VISUOMENINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ

Vykdo mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje

Nėlita  Janeliūnienė 

Kontaktai, tel.: 8 618 54072

 
Atnaujinta: 2021-06-08