I. ĮGIJUSIEMS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ

Mokymosi trukmė 1 arba 2 metai

1. Apskaitininkas ir kasininkas (1 metai)


Apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apskaitininką ir kasininką, gebantį tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.  
Apskaitininkas ir kasininkas tvarko finansinių operacijų apskaitą įmonėje ir atlieka kasos darbą. Pagrindinės apskaitininko-kasininko atliekamos užduotys: turto ir nuosavo kapitalo dokumentų tvarkymas; įsipareigojimų dokumentų tvarkymas; darbo užmokesčio apskaičiavimas; mokesčių apskaičiavimas; pirminių apskaitos dokumentų pildymas; operacijų apskaitos registruose registravimas; finansinių ataskaitų rengimas; apskaitos dokumentų rengimas archyvui; kasos operacijų atlikimas ir įforminimas.  
Įgiję apskaitininko-kasininko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti apskaitininku-kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.2. Apdailininkas (statybininkas) (2 metai)


Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apdailininką (statybininką), gebantį paruošti pastatų ir kitų statinių paviršius dažyti, juos dažyti apsauginiais ir dekoratyviniais dažais ar kitomis medžiagomis, klijuoti pastatų vidines sienas ir lubas tapetais bei kitomis medžiagomis; tinkuoti dekoratyviu ir paprastu tinku pastatų viduje ir išorėje; dengti sienas, grindis ir kitus paviršius plytelėmis; tvirtinti gipskartonio ir kitas apdailos plokštes; šiltinti pastato fasadus įvairiomis termoizoliacinėmis plokštėmis; apdirbti medieną rankiniu būdu; atlikti medienos apdailą.
Baigus apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programą asmuo įgyja apdailininko ( statybininko) IV lygio (pagal LTKS) kvalifikaciją.3. Automobilių mechanikas (2 metai)


Automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą.
Įgiję automobilių mechaniko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti automobilių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse. 4. Floristas (2 metai)


Floristo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą floristą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti floristo darbą, teikti floristo paslaugas klientams. Baigęs programą floristas gebės organizuoti darbų paskirstymą, parinkti, tvarkyti ir naudoti floristines medžiagas ir įrankius, apskaičiuoti floristinių medžiagų, gaminių ir paslaugų kainą, pažinti ir parinkti augalus, ruošti juos komponuoti, valdyti kompozicijos meninės raiškos ir derinimo priemones, parinkti ir taikyti augalų tvirtinimo ir komponavimo būdus, komponuoti proginę ir šventinę floristiką, komponuoti interjero ir aplinkos floristiką, komponuoti gedulo renginiams skirtą floristiką, kurti floristinius paveikslus, gaminti floristiniams darbams reikalingas detales ir konstrukcijas, saugiai individualiai/kolektyviai dirbti, laikantis sveikatos ir aplinkos tausojimo, darbo saugos reikalavimų.
Įgiję floristo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti gėlių parduotuvėse, gėlių salonuose, kultūrinių renginių apipavidalintojais, bei kurti savo verslą. 5. Smulkiojo verslo organizatorius (2 metai)


Smulkiojo verslo organizatoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, kurio darbo pobūdis priklauso nuo įmonės specifikos: jis gali dirbti prekybos, gamybos ar paslaugų verslo įmonėje. Padeda įvertinti verslo galimybes, sudaryti verslo planą. Naudodamasis kompiuteriu, kasos aparatu, technologiniais įrengimais smulkiojo verslo organizatorius padeda tvarkyti įmonės veiklos bei finansų apskaitą. Ieško naudingų prekybos partnerių, tiria rinkos poreikius (ieško duomenų apie naujas ir paklausias prekes bei paslaugas rinkoje). Analizuoja konkurentų veiklą, padeda formuoti įmonės kainų politiką ir kt. Padeda nustatyti paslaugos ar prekės kainą, laiku ir tinkamoje vietoje pateikia jas vartotojui. Derasi su komerciniais partneriais, tiekėjais, sudaro pirkimo ir pardavimo sutartis, numato prekių vežimo išlaidas. 
Įgiję smulkiojo verslo darbuotojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti smulkaus verslo organizatoriaus, vadybininko padėjėjais, kurti savo verslą.6. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas (2 metai)


Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo profesinio mokymo programa skirtą parengti darbuotoją,  gebantį dirbti žemę, auginti įvairias žemės ūkio kultūras, prižiūrėti gyvulius, ruošti įvairius pašarus, gaminti gyvulininkystės ir augalininkystės produkciją, ją sandėliuoti, transportuoti bei realizuoti, dirbti žemės ūkio technika ir įrengimais, vystyti netradicinius žemės ūkio verslus, pritaikant žemės ūkio ekonomikos, verslo vadybos, rinkodaros bei ūkio veiklos apskaitos žinias ir naujausius žemės ūkio mokslo pasiekimus. Besimokantieji taip pat įgyja Ūkininkavimo pradmenų, TR1, TR2, SZ kategorijų (traktoriaus) vairuotojo pažymėjimus.  

 Įgiję žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje.        
      Siekiantiems ES struktūrinių fondų paramos žemės ūkio srityje įgyta specialybė įskaitoma kaip žemės ūkio  profesinis išsilavinimas.

Atnaujinta: 2017-03-20