II. ĮGIJUSIEMS PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ

Mokymosi trukmė 3 metai, per pirmuosius dvejus metus mokyklos gimnazijos skyriuje įgyjamas vidurinis išsilavinimas1. Apdailininkas (statybininkas) 

Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apdailininką (statybininką), gebantį paruošti pastatų ir kitų statinių paviršius dažyti, juos dažyti apsauginiais ir dekoratyviniais dažais ar kitomis medžiagomis, klijuoti pastatų vidines sienas ir lubas tapetais bei kitomis medžiagomis; tinkuoti dekoratyviu ir paprastu tinku pastatų viduje ir išorėje; dengti sienas, grindis ir kitus paviršius plytelėmis; tvirtinti gipskartonio ir kitas apdailos plokštes; šiltinti pastato fasadus įvairiomis termoizoliacinėmis plokštėmis; apdirbti medieną rankiniu būdu; atlikti medienos apdailą.

Baigus apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programą asmuo įgyja apdailininko ( statybininko) IV lygio (pagal LTKS) kvalifikaciją.2. Automobilių mechanikas 

Automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą.

Įgiję automobilių mechaniko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti automobilių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse. 3. Ekologinio ūkio darbuotojas

Ekologinio ūkio darbuotojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus darbuotojus žinančius ekologinio ūkininkavimo perspektyvas Europos Sąjungos šalyse, ūkio aplinkos tvarkymo principus, žemės ūkio gyvūnų organizmo ir augalų sandarą, gyvūnų mitybos ir laikymo pagrindinius principus, produkcijos kokybės ir kiekybės rodiklius bei kaštus, gyvūnų gerovės reikalavimus, ekologinio ūkininkavimo taisykles, zoohigieninius fermų mikroklimato reikalavimus, augalų ligas ir kenkėjus bei piktžoles, sergančių gyvūnų ir paukščių pagrindinius požymius; gebančius įkurti ekoūkį, pasirinkti veiklos kryptį; sudaryti ekologinio ūkio sėjomainą, įvertinti dirvos būklę lauko sąlygomis, taikyti ekologines gyvūnų mitybos ir laikymo technologijas, vesti ekologinės ūkinės veiklos apskaitą, gaminti ekologinę augalininkystės ir gyvulininkystės produkciją, pasirinkti tinkamas ekologiniam ūkininkavimui augalų, gyvūnų veisles, pažinti piktžoles, ligas ir sergančius gyvūnus; mokančius savarankiškai dirbti TR1, TR2 kategorijų traktoriais, savaeigėmis mašinomis ir žemės ūkio agregatais.

Įgiję ekologinio ūkio darbuotojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti ekologiniuose ūkiuose, steigti ir vystyti ekologinį ūkį.

Siekiantiems ES struktūrinių fondų paramos žemės ūkio srityje įgyta specialybė įskaitoma kaip žemės ūkio  profesinis išsilavinimas.4. Floristas 

Floristo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą floristą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti floristo darbą, teikti floristo paslaugas klientams. Baigęs programą floristas gebės organizuoti darbų paskirstymą, parinkti, tvarkyti ir naudoti floristines medžiagas ir įrankius, apskaičiuoti floristinių medžiagų, gaminių ir paslaugų kainą, pažinti ir parinkti augalus, ruošti juos komponuoti, valdyti kompozicijos meninės raiškos ir derinimo priemones, parinkti ir taikyti augalų tvirtinimo ir komponavimo būdus, komponuoti proginę ir šventinę floristiką, komponuoti interjero ir aplinkos floristiką, komponuoti gedulo renginiams skirtą floristiką, kurti floristinius paveikslus, gaminti floristiniams darbams reikalingas detales ir konstrukcijas, saugiai individualiai/kolektyviai dirbti, laikantis sveikatos ir aplinkos tausojimo, darbo saugos reikalavimų.

Įgiję floristo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti gėlių parduotuvėse, gėlių salonuose, kultūrinių renginių apipavidalintojais, kurti savo verslą. 5. Miško darbuotojas

Miško darbuotojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą miško darbuotoją, gebantį auginti miško sodmenis, atkurti bei įveisti, prižiūrėti, apsaugoti bei eksploatuoti mišką, prižiūrėti medžiojamų žvėrių, paukščių medžioklės plotus. Baigęs programą miško darbuotojas gebės auginti sodmenis miškui atkurti ir įveisti, prižiūrėti miško želdinimą ir želdinius, ugdyti jaunuolynus rankinėmis ir motorinėmis priemonėmis, formuoti medynus pusamžiuose ir bręstančiuose medynuose, kirsti brandžius medynus, išvežti ir ištraukti medieną, apsaugoti mišką nuo ligų ir kenkėjų, atlikti nemedieninės produkcijos ruošos ir kitus daugiatikslio miško naudojimo darbus, vertinti pagamintos medienos kokybę ir apskaičiuoti produkciją. Įgyja TR1 kategorijos (traktoriaus) vairuotojo pažymėjimą.

Įgiję miško darbuotojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti miškų urėdijose, girininkijose, medelynuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, medienos perdirbimo įmonėse, privačiose miško įmonėse.6. Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą prekybos įmonių vadybininko padėjėją, gebantį rūpintis įmonės didmenine prekyba, tirti vartotojų poreikius, planuoti teikiamas paslaugas,  ieškoti rinkos įmonės produkcijai realizuoti, užmegzti kontaktus tarp pirkėjų ir prekių produkcijos bei paslaugų pardavėjų, tvarkyti įmonės veiklos ir finansų apskaitą, prognozuoti veiklos plėtotę, organizuoti prekių pirkimą ir pardavimą, vesti derybas su komerciniais partneriais, sudarinėti pirkimo – pardavimo sutartis, nustatyti prekės ir gaminio kainą, laiku ir tinkamoje vietoje pateikti ją į rinką.
Įgiję prekybos įmonių vadybininko padėjėjo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti parduotuvėse, prekybos centruose arba organizuoti savo verslą.7. Sekretorius

Sekretoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą sekretorių, gebantį organizuoti sekretoriato (raštinės) darbą ir valdyti dokumentus. Sekretorius dirba organizacine biuro technika ir kompiuterine įranga: kompiuteriu, skeneriu, spausdintuvu, kopijavimo aparatu, laminavimo aparatu, faksu, telefonu, dokumentų įrišimo aparatu, dokumentų naikikliu ir kt. Sekretorius taiko greitojo spausdinimo technologiją, geba savarankiškai parengti ir įforminti įstaigos dokumentus, tvarko korespondenciją, organizuoja lankytojų ir svečių priėmimą, teikia informaciją apie įstaigos veiklą. Sekretorius rengia, įformina, tvarko, apskaito ir perduoda saugoti dokumentus. Sekretorius yra tiesioginis vadovo pagalbininkas organizuojant renginius, priimant lankytojus, svečius, planuojant komandiruotes. Sekretorius išmano profesinės etikos ir etiketo reikalavimus, taiko juos darbe. 

Įgiję sekretoriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti sekretoriumi valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose.8. Technikos priežiūros verslo darbuotojas

Technikos priežiūros verslo darbuotojo profesinio mokymo programa skirta parengti profesinius pagrindus ir įgūdžius turintį, pajėgų konkuruoti darbo rinkoje darbuotoją, gebantį atlikti automobilių, traktorių ir žemės ūkio mašinų techninės priežiūros ir remonto darbus įmonėse bei organizuoti privačią komercinę veiklą. Asmuo, įgijęs technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją, žino automobilių, traktorių, žemės ūkio mašinų ir kombainų, gaminamų Lietuvoje ir užsienyje, sandarą, veikimą, techninės priežiūros ir remonto technologijas. Jis geba parinkti pagrindines mašinų konstrukcines medžiagas, moka jas apdirbti šaltkalvio, kalvio, suvirinimo, mechaninio apdirbimo būdais, išmano mašinų techninio serviso principus, mašinų priežiūros ir remonto dirbtuvių įrenginius, prietaisus, įrankius ir eksploatacines medžiagas, mašinų techninės priežiūros periodiškumą. Technikos priežiūros verslo darbuotojas moka saugiai naudotis mašinų serviso įranga, bendrosios techninės būklės įvertinimo stendais, diagnostikos prietaisais. Besimokantieji taip pat įgyja B (lengvojo automobilio), TR1, TR2, SZ kategorijų (traktoriaus) vairuotojo pažymėjimus.
Įgiję technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti valstybinėse bei privačiose mašinų techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, žemės ūkio, agroserviso, transporto įmonėse bei ūkininkų ūkiuose ar kurti individualią verslo įmonę.9. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas 

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo profesinio mokymo programa skirtą parengti darbuotoją,  gebantį dirbti žemę, auginti įvairias žemės ūkio kultūras, prižiūrėti gyvulius, ruošti įvairius pašarus, gaminti gyvulininkystės ir augalininkystės produkciją, ją sandėliuoti, transportuoti bei realizuoti, dirbti žemės ūkio technika ir įrengimais, vystyti netradicinius žemės ūkio verslus, pritaikant žemės ūkio ekonomikos, verslo vadybos, rinkodaros bei ūkio veiklos apskaitos žinias ir naujausius žemės ūkio mokslo pasiekimus. Besimokantieji taip pat įgyja Ūkininkavimo pradmenų, TR1, TR2, SZ kategorijų (traktoriaus) vairuotojo pažymėjimus.  

Įgiję žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje.        

Siekiantiems ES struktūrinių fondų paramos žemės ūkio srityje įgyta specialybė įskaitoma kaip žemės ūkio  profesinis išsilavinimas.

Atnaujinta: 2017-04-27