IV. NEBAIGUSIEMS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS


1. Žemės ūkio gamybos verslo darbininkas

 

Asmenims, turintiems pradinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė 2 metai.

Žemės ūkio gamybos verslo darbininko profesinio mokymo programa skirta parengti darbininką,  gebantį paruošti dirvą žemės ūkio augalams auginti, atlikti sėjos, sodinimo, augalų priežiūros ir derliaus nuėmimo darbus, auginti žemės ūkio augalus, parinkti gyvulius ir paukščius tinkamus reprodukcijai ir produktyvumui, parinkti pašarus naminiams gyvuliams ir paukščiams bei juos šerti ir prižiūrėti, melžti taikant melžimo technologijas, vairuoti žemės ūkio traktorius, savaeiges žemės ūkio mašinas, atlikti nesudėtingus technikos remonto darbus ir techninę priežiūrą. Besimokantieji taip pat įgyja TR1, TR2, SZ kategorijų (traktoriaus) vairuotojo pažymėjimus.  
Įgiję žemės ūkio gamybos verslo darbininko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje.        
Siekiantiems ES struktūrinių fondų paramos žemės ūkio srityje įgyta specialybė įskaitoma kaip žemės ūkio  profesinis išsilavinimas.

 

2. Pirma gimnazijos (devinta) klasė

 

Baigusieji 8-tą klasę arba išklausę 8-tos klasės kursą gali mokytis I-oje gimnazijos (devintoje) klasėje. 

 

3. Antra gimnazijos (dešimta) klasė

 

Baigusieji 9-tą klasę arba išklausę 9-tos klasės kursą gali mokytis II-oje gimnazijos (dešimtoje) klasėje.

Besimokantiems kartu su bendruoju ugdymu organizuojamas ikiprofesinis mokymas, kurio metu sudaromos sąlygos artimiau pažinti skirtingas profesijas ir pabandyti atlikti įvairias praktines užduotis.

 

Atnaujinta: 2020-05-16