V. BESIMOKIUSIEMS PAGAL INDIVIDUALIZUOTĄ UGDYMO PROGRAMĄ

1. Želdinių tvarkytojas


Mokymosi trukmė 3 metai
Mokymo programa skirta specialiųjų poreikių asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Želdinių tvarkytojo profesinio mokymo programa skirta parengti želdinių tvarkytojus, kurie gebėtų atlikti įvairius teritorijos apželdinimo darbus, mažosios architektūros elementų kūrimo darbus, sudaryti dekoratyvinių augalų kompozicijas, priderinti jas prie aplinkos. Parengti darbuotojai mokės pažinti, dauginti, sodinti ir prižiūrėti dekoratyvinius augalus, nusimanys apie augalų augimo sąlygas, dirvos paruošimą, aplinkosauginius reikalavimus, retuosius augalus ir jų apsaugą. 
Įgiję želdinių tvarkytojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti  įmonės, teikiančios želdinių tvarkymo paslaugas, darbuotoju, dirbti pagal verslo liudijimą arba šeimos versle.

Atnaujinta: 2020-05-16