PRIĖMIMO TVARKA IR SĄLYGOS

          Stojančiųjų registracija, prašymų priimti mokytis į VšĮ PPRC Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinį teikimas, konsultavimas ir informavimas apie bendrojo priėmimo vykdymą teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje.

          Atvykus į mokyklą, pasirašyti sutarties, pateikti:

 • Išsilavinimo dokumentą
 • Pasą (asmens tapatybės kortelę)
 • 3 fotonuotraukas (25x30mm)
 • Medicininę pažymą (forma 086/a)
 • Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1/a) - asmenims iki 18 m.
 • Pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių (asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų)

 
KODĖL MES? 

 • Mokiniams mokama stipendija.
 • Mokykla turi bendrabutį. Priimami visi norintys.
 • Kelionė į mokykla Pasvalio rajono autobusais nemokama.
 • Mokiniai iš socialiai remtinų šeimų gauna nemokamus pietus ir yra atleidžiami nuo bendrabučio nuomos mokesčio.
 • Mokiniai gali dalyvauti įvairioje popamokinėje veikloje.
 • Mokiniai kasmet gali stažuotis užsienio šalyse.

Informacija teikiama tel. +370 451 38731 ir el. p. joniskeliozupm@ikarpis.lt

Atnaujinta: 2021-06-08