Aktualijos

Įamžintas buvusio žemės ūkio ministro atminimas

Rugpjūčio 18 d. Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykloje įamžintas buvusio ilgamečio Lietuvos žemės ūkio ministro Medardo Grigaliūno atminimas.

Medardas Grigaliūnas (1925-2014) mokėsi tuometiniame Joniškėlio žemės ūkio technikume. Vėliau perėjo visas karjeros pakopas - nuo žemės ūkio specialisto iki aukščiausio lygio vadovo. Jis 22 metus (1963-1985) dirbo žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų bei žemės ūkio ministru. Baigęs aktyvią karjerą, nenustojo domėtis žemės ūkiu, dažnai sakydavo, kad žemės ūkis neturėtų būti atskira ūkio šaka, o viena iš agropramoninio komplekso šakų, jungianti gamintojus ir perdirbėjus. M. Grigaliūnas buvo autoritetu ne vienai visai Lietuvos žemės ūkio specialistų kartai. Amžininkai jį prisimena kaip nuoširdų, tiesų, ir principingą žmogų, gabų administratorių, kuris rūpinosi kraštu ir kryptingai ruošė jį savarankiškam gyvenimui.

Atminimo lentos atidengimo iškilmėse dalyvavo žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis ir kiti garbūs svečiai. 

M. Grigaliūno atminimo įamžinimą inicijavo Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Žemės ūkio ministrų klubas ir Žemės ūkio senjorų klubas, finansiškai parėmė verslininkai ir privatūs asmenys.

„Per 200 metų ne kartą keitėsi mokyklos pavadinimai, joje mokėsi daug darbščių ir šviesių šio krašto žmonių. Džiugu, kad ir dabar mokykla tęsia garbingą savo istoriją, čia besimokantys jaunuoliai įgyja taip reikalingas šiam kraštui, regionui žemdirbiškas ir paslaugų specialybes. Todėl noriu palinkėti mokyklos bendruomenei puoselėti savo tradicijas ir ugdyti ne tik puikius specialistus, bet ir gimtojo krašto patriotus, kurie visą savo darbą, išmintį, jėgas skirtų savo gimtinės gražinimui ir puoselėjimui“, – kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.
Ankstesni įrašai


Lietuvos šaulių sąjungos Jaunųjų šaulių XVII-ose sporto žaidynėse dalyvavo Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės komanda. Vienas iš komandos narių buvo mūsų mokyklos moksleivis Lukas Žalkauskas.

Kolekcija „Nesibaigiančios paslaptys“ dalyvavo Lietuvos avangardinio meno festivalyje „Aš kitoks“, kuris vyko gegužės 22 dieną Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje.

Vėjuotą balandžio 16 dieną Šiauliuose vyko Respublikinis Jaunųjų dizainerių konkursas – festivalis „Savas stilius – 2015“. Šiame renginyje dalyvavo 23 kolekcijos iš Lietuvos profesinio ir bendrojo lavinimo mokyklų.