Aktualijos

Dalyvavome tarptautiniame kontaktiniame seminare Rygoje

          2017 m. lapkričio 15-16 d. Danijos savarankiško gyvenimo mokyklų asociacija Efterskolerne Rygoje, Latvijoje organizavimo tarptautinį seminarą „Hands on International Cooperation“. Seminare dalyvavo 70 mokytojų iš 14-kos Europos šalių. Iš mūsų mokyklos seminare dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Jovaišienė ir praktinio mokymo vadovė Rima Šivickienė.
          Dviejų dienų trukmės seminaras buvo skirtas supažindinti su galimybėmis plėtoti mokyklų tarptautinę dimensiją, įgyvendinant bendrojo ugdymo programas 14-18 metų mokiniams. Seminaro metu išklausėme pranešimų apie dalyvavimo tarptautinėse Erasmus+, Nordplus, eTwinning programose galimybes, susipažinome su gerąja įvairių šalių mokyklų patirtimi. Svarstėme įvairias projektų idėjas, ieškojome bendraminčių ir būsimų projektų partnerių. Pirmosios dienos pabaigoje dalyvavome šventinėje vakarienėje, kurią organizavo Danijos kultūros institutas. 
           Iš seminaro grįžome su keliomis mokinių klasių mainų, mokytojų darbo stebėjimo, bei mokytojų mokymo vizitų į užsienio šalis projektų idėjomis ir būsimų partnerių kontaktais.

 
Ankstesni įrašai


 „...Pasviręs kryžius prie mano kapo,
Rasos lašelis vilgys gėles,
Nukritęs nuo beržo lapas
Papuoš mano kapą rudens nakčia...“ 
                                         (NEŽINOMŲ PARTIZANŲ EILĖS)