Aktualijos

Diplomų įteikimo šventė 2018

       2017-2018 mokslo metus baigėme diplomų įteikimo švente. Birželio 22 d. diplomai buvo įteikti 99 mokiniams, iš jų trys gavo diplomus su pagyrimu. Už profesinę veiklą padėkas įteikė profesinio skyriaus vedėja Vilma Čepinskienė ir praktinio mokymo vadovė Rima Šivickienė. Padėkos raštus už aktyvų dalyvavimą neformaliojo švietimo veikloje įteikė neformaliojo švietimo organizatorės Marija Raškevičienė ir Vaida Šeškienė. Už muzikinių kūrinių atlikimą dėkojame Ryčiui Kvedarauskui. 
       Sveikiname diplomantus ir linkime sėkmės profesiniame kelyje!
 
Ankstesni įrašai