Aktualijos

Kviečiame mokytis Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykloje

Visus, norinčius įgyti profesiją, kviečiame rinktis mūsų mokyklą. 
Prašymai priimti į profesinio mokymo programas pildomi internete adresu: http://profesinis.lamabpo.lt/. Atsidariusiame lange pasirinkti „Teikti profesinio mokymo prašymą“. Pirmą kartą pildant, reikės užsiregistruoti ir, gavus prisijungimo kodą, užpildyti reikalingus duomenis.
Kam sudėtinga naudotis sistema, maloniai kviečiame atvykti į mokyklą, kur mokyklos darbuotojai paaiškins kaip užsiregistruoti ir užpildyti prašymą.

2018 m. mūsų mokykloje vykdomas priėmimas į šias pirminio profesinio mokymo programas: 

Turintiems pagrindinį išsilavinimą:
Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa;
Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa
.
(mokymosi trukmė 3 metai, per pirmuosius dvejus metus įgyjamas vidurinis išsilavinimas).

Turintiems vidurinį išsilavinimą:
Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa (mokymosi trukmė 1 metai);
Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (mokymosi trukmė 2 metai).

Spec. poreikių asmenims, besimokiusiems pagal individualizuotą ar adaptuotą bendrojo ugdymo programą:
Želdinių tvarkytojo profesinio mokymo programa (mokymosi trukmė 3 metai. Reikalingas išsilavinimas - pradinis. Stojantysis turi turėti ne mažiau 16 metų).

Turintiems pradinį išsilavinimą ir ne mažiau 14 metų:
Žemės ūkio gamybos verslo darbininko profesinio mokymo programa (mokymosi trukmė 2 metai. Baigtų klasių skaičius nesvarbus).

Teikiame kokybišką profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugą. Mokykla turi bendrabutį ir valgyklą. Pažangiems mokiniams mokama stipendija. Galima įsigyti vairuotojo B ir traktoriaus vairuotojo TR1, TR2, SZ kategorijų pažymėjimus. Vyksta įvairi popamokinė veikla. Mokiniai kasmet turi galimybę išvykti į profesines stažuotes užsienyje, dalyvauti tarptautinėse mainų programose. 

Mokykloje taip pat galima rinktis mokymąsi pagal bendrojo ugdymo programas I-oje ir II-oje gimnazijos klasėse (9-10 klasė). Prašymai į 9-tą ir 10-tą klases priimami mokykloje.

Nuoširdžiai laukiame Jūsų!
Ankstesni įrašai


Europos profesinių gebėjimų savaitės proga dalinamės su Jumis VIDEO
PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIAMS apie tarptautinės profesinės
praktikos galimybes Europoje.