Aktualijos

Išmokome atpažinti netikras naujienas

     2021 m. birželio 7-9 d. projekto „Fake News in the Fake News Age: Cultivating Media Literacy in the Educational Community“ („Netikros naujienos netikrų naujienų laikmetyje: žiniasklaidos raštingumo lavinimas švietimo bendruomenėje“) partneriai susitiko virtualiose veiklose. Nuotolinis trijų dienų susitikimas netikrų naujienų tema organizuotas Lietuvoje, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro Joniškėlio Igno Karpio padalinyje. 
     Dėl pandemijos teko keisti projekto trukmę, veiklų grafiką, o numatytus mobilumus perkelti į virtualią erdvę. Dabartinė situacija apribojo galimybę patirti vieną iš „Erasmus+“ programos finansuojamų projektų privalumų – gyvai bendrauti bei realiai aplankyti partnerių mokyklas kitose šalyse. Nepaisant iššūkių, virtualios veiklos atvėrė ir naujų galimybių bei tapo įrodymu, kad sklandus tarptautinis bendradarbiavimas įmanomas ir bendraujant iš kitapus ekrano.
     Virtualiam mobilumui įgyvendinti buvo apsirinkta „Zoom“ platforma, o veiklose dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Graikijos, Portugalijos, Norvegijos, Lenkijos, Rumunijos bei Lietuvos. 
     Pirmą dieną, siekiant susipažinti, dalyviai buvos paskirstyti į virtualius kambarius ir keturių sesijų metu aptarė įvairius klausimus, pavyzdžiui: Ar šiandienos oras atitinka tavo nuotaiką? Kaip leidi laisvalaikį? Koks dalykas (pamoka) tau labiausiai patinka? Koks socialinis tinklas tau labiausiai patinka ir kodėl?
     Dalyviai taip pat stebėjo VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro bei Joniškėlio Igno Karpio padalinio pristatymą, išgirdo istoriją apie Igną Karpį ir virtualiai aplankė Joniškėlį. Pirmoji virtualaus mobilumo diena baugėsi aktyviai – dalyvaujant nuotaikingoje šokių pamokoje. 
     Antrąja dieną pasidalinta mokyklos iš Lietuvos patirtimi panaudoti natūralias, „tikras“, priemones dailės pamokose ir užklasinėje veikloje, pristatytas „Vabaliukų viešbučio“ kūrimo procesas. Dalyviai iš Lenkijos pasidalino, kad tokie viešbučiai vabalams yra įrengiami ir jų šalyje, tačiau partneriams iš tolimesnių šalių tai buvo nematytas dalykas. 
     Pagrindine antrosios dienos veikla buvo mokinių pristatymai. Kiekvienos šalies dalyviai turėjo parengti patarimų gidą netikrų naujienų tema. Šie gidai vėliau bus apjungti į vieną, prieinami ir po projekto pabaigos. Mokiniai nurodė rizikas, su kuriomis galima susidurti naudojantis internetu, kaip saugiai ir protingai naudotis internetu, pateikė patarimus suaugusiems ir vaikams. Dalyviai taip pat pateikė patarimus, kaip atskirti tikras ir netikras naujienas bei pasidalino žymių žmonių citatomis netikrų naujienų tema.
     Mokiniai dalyvavo „Kahoot“ viktorinoje „Tikra ar netikra?“ ir, pasitelkdami kritinį mąstymą, bei projekto metu įgytas žinias, vertino matomą informaciją, nuotrauką ar pranešimą. Ši užduotis susilaukė didelio dalyvių susidomėjimo ir net paskatino diskusiją, kodėl viena ar kita naujiena atrodė tikra arba netikra. 
     Trečiąją dieną dalyviai virtualiai pažino Lietuvą ir Vilnių bei ieškojo istorijos sąsajų su jų šalimis. Siekiant, kad net virtualaus mobilumo metu dalyviai galėtų kuo labiau susipažinti su Lietuva ir lietuvių kultūra, visi dalyvavo lietuvių kalbos pamokoje. Ši veikla susilaukė ypač gerų atsiliepimų ir dalyviai džiaugėsi ne tik išgirdę, kuo lietuvių kalba yra ypatinga, bet ir išmokę keletą pagrindinių frazių. 
     Žinioms patikrinti mokiniai entuziastingai dalyvavo „Kahoot“ viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvą?“, kur turėjo atsakyti ne tik, kokios yra mūsų vėliavos spalvos, kuo ypatingas Vilnius ar kokia mylimiausia lietuvių sporto šaka, bet ir iš nuotraukos pažinti šaltibarščius ar žinoti žodžių „ačiū, viso gero, labas“ prasmę. 
     Trys virtualaus mobilumo dienos netruko praeiti ir nors projekto partneriai apgailestavo, kad nepavyko susitikti realiai, dalyviai dalinosi teigiamais atsiliepimais ir įspūdžiais išmokus atpažinti netikras naujienas bei daugiau sužinojus apie Lietuvą. 
     Džiugu, kad net ir sudėtingu laikotarpiu, pasitelkus informacines technologijas, galima siekti pagrindinio projekto tikslo – suteikti mokiniams žinių, kaip atskirti nepatikimą informaciją ir užkirsti kelią jos sklaidai, lavinti kritinį mąstymą bei žiniasklaidos raštingumą. 

 
Ankstesni įrašai