Pranešimai

Pranešimas apie Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

     Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu ir įgyvendindami Valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“, 14.3 papunktį ir 15 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 417 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklą“ pranešame, kad yra parengtas Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas.
     Reorganizuojama viešoji įstaiga Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla, kurios teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė – Mokyklos g. 3, Narteikių k., Joniškėlio s., Pasvalio r. sav.; juridinio asmens kodas – 191425485; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.
     Reorganizavime dalyvauja viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras, kurio teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė – Staniūnų g. 68., Panevėžys; juridinio asmens kodas – 111963995; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.
     Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro. Po reorganizavimo pasibaigianti viešoji įstaiga Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla. Po reorganizavimo veiksianti viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras perima Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos teises ir pareigas nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.
     Su Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašu, Panevėžio profesinio rengimo centro įstatų projektu, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos, Panevėžio profesinio rengimo centro praėjusių trejų metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis galima susipažinti Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos buveinėje (Mokyklos g. 3, Narteikių k., Joniškėlio s., Pasvalio r. sav.) darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. (pietų pertrauka nuo 12 val. 00 min. iki 12 val. 45 min.) ir Panevėžio profesinio rengimo centro buveinėje (Staniūnų g. 68., Panevėžys) darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. (pietų pertrauka nuo 12 val. 00 min. iki 12 val. 45 min.).

 
Ankstesni įrašai