Pranešimai

VšĮ PPRC Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio skyriaus mokiniai ir mokytojai stažavosi užsienyje

     2019 m. – 2022 m. VšĮ PPRC Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio skyrius įgyvendino tarptautinį profesinių stažuočių projektą   "Mokinių ir mokytojų europinė praktika/ Students' and Teachers' European Practice - STEP". Veikla buvo vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektui skirta 91932,00 eurų dotacija. 
     Projektas buvo skirtas mokinių (absolventų) ir profesijos mokytojų profesinėms žinioms bei praktiniams įgūdžiams patobulinti. Projektu buvo siekiama dviejų tikslų: 1. stažuotėse užsienio verslo įmonėse  patobulinti mokinių praktinius profesinius įgūdžius, kartu patobulinant mokinių bendravimo užsienio kalba, socialinę ir tarpkultūrinę kompetencijas, siekiant geresnių sėkmingos integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių; 2. darbo stebėjimo vizituose užsienio verslo įmonėse supažindinti profesijos mokytojus su naujomis technologijomis, pagilinti jų profesinius-praktinius įgūdžius, kartu patobulinant  bendravimo užsienio kalba ir tarpkultūrinę kompetencijas. 
     Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 8 mokiniai stažavosi Austrijoje Karintijos žemėje, 9 – Vokietijoje Hamburgo apylinkėse, 6 – Lenkijoje Naujajame Sonče, 4 – Italijoje Apulijos regione, 4 – Portugalijoje Bragoje ir 3 – Ispanijoje Tenerifėje. Iš viso stažuotėse dalyvavo 34 mokiniai, iš jų: 19 mokinių, besimokančių pagal žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, 12 mokinių, besimokančių pagal technikos priežiūros verslo darbuotojo ir 3 mokiniai, besimokantys pagal dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programas. Mobilumo metu visi dalyviai atliko praktiką verslo įmonėse. Mokinių stažuočių trukmė 3-4 savaitės. 
     Vienos savaitės trukmės darbo stebėjimo vizituose užsienio verslo įmonėse dalyvavo 6 profesijos mokytojai, iš jų: 2 stažavosi Austrijoje, 2 – Vokietijoje ir 2- Portugalijoje.
      Įgyvendinus projektą mokiniai ir mokytojai pasiekė šių rezultatų:
     1. Patobulino bei įgijo naujų profesinių praktinių įgūdžių ir žinių; 
     2. Patobulino bei įgijo naujų socialinių įgūdžių: individualaus ir komandinio darbo įgūdžių, sustiprinto pasitikėjimo savo jėgomis. 
     3. Patobulino profesinės bei bendrosios užsienio kalbos vartojimo įgūdžius.
     4. Įgijo tarptautinės profesinės patirties.
     Dalyvių mobilumo pasiekimai buvo įvertinti priimančiųjų organizacijų sertifikatais, Europass mobilumo dokumentais. 
     Dalyviai ne tik atliko praktiką, bet ir pramogavo laisvalaikiu: Austrijos praktikantai vyko į ekskursiją į Veneciją; Vokietijos stažuočių dalyviai savaitgaliais pramogavo Hamburge; Lenkijos praktikantai vyko į ekskursiją į Krokuvą, į Veličkos druskų kasyklas; Italijos praktikantai gyveno Adrijos jūros pakrantėje ir aplankė įžymesnės apylinkių vietas; Portugalijos grupė aplankė Lisaboną, Portą, Fatimą; Ispanijos grupė aplankė Teidės nacionalinį parką, leido laisvalaikį Puerto de la Kruso mieste ir paplūdimiuose prie Atlanto vandenyno.
     Straipsnyje pateikta informacija atspindi tik projektą koordinuojančios institucijos  nuomonę ir nei Švietimo mainų paramos fondas, nei Europos Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos panaudojimą.

                                                                    Jūratė Jovaišienė, projekto koordinatorė
Ankstesni įrašai