Renginiai

Diplomų įteikimo šventė 2019 m.

     2019 m. birželio 28 d. mokslo metus baigėme diplomų įteikimo švente. Diplomai buvo įteikti 68 mokiniams, iš jų keturi gavo diplomus su pagyrimu: Inga Aniūnaitė 16-G, Saimonas Rybelis 17-Z, Palma Sketerytė 17-Z, Irmantė Varanauskienė17-Z.  
     Gerai besimokiusiems ir aktyviai dalyvavusiems visuomeninėje, kultūrinėje ir sportinėje veikloje buvo padėkota, įteikiant mokyklos padėkas:
Ingai Aniūnaitei                    16-G - už labai gerą mokymąsi
Algei Pagojienei                   16-G - už gerą mokymąsi
Saimonui Rybeliui                17-Z - už labai gerą mokymąsi, profesinę, visuomeninę, sportinę veiklą
Palmai Sketerytei                 17-Z - už labai gerą mokymąsi
Irmantei Varanauskienei      17-Z - už labai gerą mokymąsi
Gabijai Mikalajūnaitei           18-K - už gerą mokymąsi, visuomeninę veiklą
Evai Turnotaitei                    18-K - už gerą mokymąsi, visuomeninę ir kultūrinę veiklą
Mantui  Grigaliūnui               16-T - už aktyvią sportinę veiklą
Viliui Blinstrubiui                   16-G - už aktyvią visuomeninę ir sportinę veiklą
Aurimui Stankūnui                16-G - už aktyvią visuomeninę ir sportinę veiklą
Regimantui Morkūnui           16-T - už aktyvią sportinę veiklą
Žilvinui Jackevičiui               16-T - už profesinę veiklą
Deividui Mikštai                    16-G - už profesinę veiklą
 
     Diplomus ir padėkas įteikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių Jūratė Jovaišienė. Sveikiname visus ir linkime geros kloties.
 
     „Siek ne sėkmės, o to, kad tavo gyvenimas turėtų prasmę“ (A. Einšteinas)
Ankstesni įrašai