Renginiai

Prevencijos programa „Savu keliu“

PPRC Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinys drauge su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru įgyvendina valstybės projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos programą „Savu keliu“.
Programos paskirtis – įgalinti mokyklos bendruomenes mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi.
Programos įgyvendinime dalyvauja visa ugdymo įstaigos bendruomenė: 9–12 klasių mokiniai, jų tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, kiti mokykloje dirbantys darbuotojai bei socialiniai partneriai.
Sausio 28 d. 12 val. 10c klasei nuotoliniu buvo pravestas užsiėmimas tema ,, Savęs pažinimas“. Šiame užsiėmime žaismingomis, įdomiomis veiklomis bandėme suvokti esminius savęs pažinimo principus, pažinti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, apibūdinti save ir taip siekti asmeninio tobulėjimo, mokytis gerbti save ir aplinkinius. Visiems dalyviams užsiėmimas patiko ir laukia naujų susitikimų.

Socialinė pedagogė Asta Balnienė
Ankstesni įrašai