2018 – 2019 m. Erasmus+ tarptautinis stažuočių projektas

               
     JONIŠKĖLIO I. KARPIO ŽŪPM MOKINIAI IR MOKYTOJAI STAŽAVOSI ES
 
     2018 – 2019 m. Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM įgyvendino tarptautinį mobilumo projektą   "Profesinė praktika ES šalyse". Veikla buvo vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektui skirta 88650,00 eurų dotacija. 
     Projektu buvo siekiama dviejų tikslų: 1. stažuotėse užsienio verslo įmonėse  ir profesinio mokymo institucijoje patobulinti mokinių praktinius profesinius įgūdžius, kartu patobulinant mokinių bendravimo užsienio kalba, socialinę ir tarpkultūrinę kompetencijas, siekiant geresnių sėkmingos integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių; 2. darbo stebėjimo vizituose užsienio verslo įmonėse supažindinti profesijos mokytojus su naujomis technologijomis, pagilinti jų profesinius-praktinius įgūdžius, kartu patobulinant  bendravimo užsienio kalba ir tarpkultūrinę kompetencijas. 
     Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 12 mokinių stažavosi Austrijoje Karintijos žemėje, 6 – Vokietijoje Hamburgo apylinkėse, 4 – Lenkijoje Nowy Sącz mieste, 4 – Suomijoje Luovi profesinio mokymo centre, 4 – Italijoje Apulijos regione, 4 – Portugalijoje Bragos apylinkėse. Iš viso stažuotėse dalyvavo 20 mokinių, besimokančių pagal žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo (darbininko), 13 mokinių, besimokančių pagal technikos priežiūros verslo darbuotojo ir 1 – pagal apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programas. Mobilumo metu visi dalyviai atliko praktiką verslo įmonėse, išskyrus Suomiją, kur mokiniai stažavosi profesinio mokymo institucijoje. Mokinių stažuočių trukmė 18-28 dienos. 
     Iš profesinių įgūdžių mokiniai patobulino: 
     žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai (darbininkai) įgijo praktinių įgūdžių, kaip: auginti ir prižiūrėti ankštinius, techninius žemės ūkio augalus ir įvairias daržoves, bei vaismedžius, prižiūrėti galvijus fermoje,  atlikti pirminį augalinės ir gyvulinės produkcijos apdorojimą, paruošti produkciją prekybai ir ja prekiauti;
     technikos priežiūros verslo darbuotojai įgijo praktinių įgūdžių, kaip: atlikti kai kurių mašinų techninę priežiūrą,  remontuoti žemės ūkio mašinų ir automobilių mazgus ir mechanizmus, eksploatuoti žemės ūkio mašinas, aptarnauti įmonės klientus;
     apdailininkas (statybininkas) įgijo praktinių įgūdžių kaip: paruošti paviršius dažymui ir juos dažyti, paskaičiuoti medžiagų ir darbo  išlaidas, pristatyti klientui teikiamas paslaugas.
     Vienos savaitės trukmės darbo stebėjimo vizituose užsienio verslo įmonėse dalyvavo 6 profesijos mokytojai, 2 iš jų stažavosi Vokietijoje, 2 – Lenkijoje ir 2 - Italijoje. Profesijos mokytojai patobulino turimas technologines, bendravimo užsienio kalba ir tarpkultūrines kompetencijas.
     Dalyvių mobilumo pasiekimai buvo įvertinti priimančiųjų organizacijų sertifikatais ir Europass mobilumo dokumentu.
     Dalyviai ne tik atliko praktiką, bet ir pramogavo laisvalaikiu: Austrijos praktikantai vyko į ekskursiją į Veneciją; Vokietijos stažuočių dalyviai kiekvieną savaitgalį pramogavo Hamburge; Lenkijos praktikantai vyko į ekskursiją į Krokuvą, į Zakopanę, į Veličkos druskų kasyklas, Suomijos praktikantai susipažino su Helsinkiu, Italijos praktikantai gyveno Adrijos jūros pakrantėje ir aplankė įžymesnes apylinkių vietoves, bei aplankė žemės ūkio parodą Fodžijoje, Portugalijos grupė aplankė Lisaboną, Portą, Atlanto vandenyno pakrantę, Fatimą ir kt.
     Straipsnyje pateikta informacija atspindi tik projektą koordinuojančios institucijos  nuomonę ir nei Švietimo mainų paramos fondas, nei Europos Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos panaudojimą.
 
                                                                Jūratė Jovaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
                                                                Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM
Atnaujinta: 2019-07-15