Mokinių profesinė praktika ES šalyse

2015 m. – 2016 m. Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM įgyvendino tarptautinį mokinių stažuočių projektą   "Mokinių profesinė praktika ES šalyse". Veikla buvo vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektui skirta 83095,00 eurų dotacija.

Projektu buvo siekiama pagerinti mokyklos žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, technikos priežiūros verslo darbuotojo ir automobilių mechaniko specialybių mokinių profesinius praktinius įgūdžius, kartu patobulinant projekto dalyvių bendravimo užsienio kalba, verslumo, socialinę ir tarpkultūrinę kompetencijas.

2015 m. vasarą ir rudenį mokiniai atliko keturių savaičių stažuotę užsienio verslo įmonėse: 20 mokinių stažavosi Austrijoje Karintijos žemėje, 12 – Vokietijoje Hamburgo apylinkėse ir 6 – Lenkijoje Nowy Sacz mieste. Iš viso stažuotėse dalyvavo 16 mokinių, besimokančių žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, 17 mokinių, besimokančių technikos priežiūros verslo darbuotojo ir 2 – automechaniko specialybes. 3 mokiniai dalyvavo stažuotėse po du kartus skirtingose šalyse. Mobilumo metu visi dalyviai atliko praktiką verslo įmonėse: būsimieji žemdirbiai - žemės ūkio, automechanikai - automobilių remonto;  technikos priežiūros darbuotojai - žemės ūkio technikos ir autotechnikos remonto įmonėse.

 

Iš profesinių įgūdžių mokiniai patobulino:

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai įgijo praktinių įgūdžių, kaip: prižiūrėti galvijus (karves) fermoje,  dirbti fermoje, melžti karves, atlikti pirminį pieno paruošimą, dirbti su kai kuriomis savaeigėmis žemės ūkio mašinomis ir jas prižiūrėti;

Technikos priežiūros verslo darbuotojai įgijo praktinių įgūdžių, kaip: atlikti kai kurių žemės ūkio mašinų techninę priežiūrą,  remontuoti žemės ūkio mašinų mazgus ir mechanizmus;

Automobilių mechanikai įgijo praktinių įgūdžių, kaip: analizuoti automobilių mechanizmų gedimus, įvertinti automobilių techninę būklę, remontuoti kai kuriuos automobilių mazgus ir mechanizmus.

Dalyvių mobilumo pasiekimai buvo įvertinti priimančiųjų organizacijų sertifikatais, Europass mobilumo dokumentu ir įvertinti ECVET sistema (Austrijoje - žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo mokymo programos mokiniams).

Dalyviai ne tik atliko praktiką, bet ir pramogavo laisvalaikiu: mokiniai, atliekantys praktiką Austrijoje, vyko į ekskursiją į Veneciją Italijoje; mokiniai, besistažuojantys Vokietijoje, kiekvieną savaitgalį pramogavo Hamburge; mokiniai, dalyvavę stažuotėje Lenkijoje, vyko į ekskursiją į Krokuvą, į Bialka Tarzanska vandens parką, į Veličkos druskų kasyklas.

 

 

Straipsnyje pateikta informacija atspindi tik projektą koordinuojančios institucijos  nuomonę ir nei Švietimo mainų paramos fondas, nei Europos Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos panaudojimą.

 

Jūratė Jovaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Atnaujinta: 2017-01-22