2017 – 2018 m. Erasmus+ tarptautinis stažuočių projektas

               JONIŠKĖLIO I. KARPIO ŽŪPM MOKINIAI IR MOKYTOJAI STAŽAVOSI UŽSIENYJE
 
     2017 m. – 2018 m. Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM įgyvendino tarptautinį mobilumo projektą   "Verslumo ir profesinių įgūdžių tobulinimas Europos verslo įmonėse". Veikla buvo vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektui skirta 93726,00 eurų dotacija. 
     Projektu buvo siekiama dviejų tikslų: 1. stažuotėse užsienio verslo įmonėse  patobulinti mokinių smulkiojo verslo organizavimo ir praktinius profesinius įgūdžius, kartu patobulinant mokinių bendravimo užsienio kalba, socialinę ir tarpkultūrinę kompetencijas, siekiant geresnių sėkmingos integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių; 2. darbo stebėjimo vizituose užsienio verslo įmonėse supažindinti profesijos mokytojus su naujomis technologijomis, pagilinti jų profesinius-praktinius ir verslumo įgūdžius, kartu patobulinant  bendravimo užsienio kalba ir tarpkultūrinę kompetencijas. 
     Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 18 mokinių stažavosi Austrijoje Karintijos žemėje, 7 – Vokietijoje Hamburgo apylinkėse, 7 – Lenkijoje Nowy Sacz mieste, 5 – Italijoje Apulijos regione, 5 – Portugalijoje Bragos apylinkėse. Iš viso stažuotėse dalyvavo 30 mokinių, besimokančių pagal žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo (darbininko), 9 mokiniai, besimokantys pagal technikos priežiūros verslo darbuotojo, 2 – pagal apskaitininko ir kasininko ir 1 – pagal apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programas. Mobilumo metu visi dalyviai atliko praktiką verslo įmonėse. Mokinių stažuočių trukmė 3-4 savaitės. 
     Vienos savaitės trukmės darbo stebėjimo vizituose užsienio verslo įmonėse dalyvavo 4 profesijos mokytojai, 2 iš jų stažavosi Vokietijoje, 2 – Lenkijoje.
     Iš profesinių įgūdžių mokiniai patobulino: 
     žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai (darbininkai) įgijo praktinių įgūdžių, kaip: auginti ir prižiūrėti ankštinius, techninius žemės ūkio augalus ir įvairias daržoves, bei vaismedžius, prižiūrėti galvijus fermoje,  atlikti pirminį augalinės ir gyvulinės produkcijos apdorojimą, paruošti produkciją prekybai ir ja prekiauti;
     technikos priežiūros verslo darbuotojai įgijo praktinių įgūdžių, kaip: atlikti kai kurių mašinų techninę priežiūrą,  remontuoti žemės ūkio mašinų (automobilių) mazgus ir mechanizmus, eksploatuoti žemės ūkio mašinas, aptarnauti įmonės klientus;
     apdailininkas (statybininkas) įgijo praktinių įgūdžių kaip: paruošti paviršius dažymui ir juos dažyti, paskaičiuoti medžiagų ir darbo  išlaidas, pristatyti klientui teikiamas paslaugas; 
     apskaitininkai ir kasininkai įgijo praktinių įgūdžių kaip: išdėstyti prekes pardavimui, dirbti kasos aparatu ir kortelių skaitytuvu, aptarnauti pirkėjus.
     Profesijos mokytojai patobulino turimas technologines, verslumo, bendravimo užsienio kalba ir tarpkultūrines kompetencijas.
     Dalyvių mobilumo pasiekimai buvo įvertinti priimančiųjų organizacijų sertifikatais, Europass mobilumo dokumentu ir įvertinti ECVET sistema (Austrijoje - žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo (darbininko) mokymo programos mokiniams).
     Dalyviai ne tik atliko praktiką, bet ir pramogavo laisvalaikiu: Austrijos praktikantai vyko į ekskursiją į Veneciją; Vokietijos stažuočių dalyviai kiekvieną savaitgalį pramogavo Hamburge; Lenkijos praktikantai vyko į ekskursiją į Krokuvą, į Bialka Tarzanska vandens parką, į Veličkos druskų kasyklas, Italijos praktikantai gyveno Adrijos jūros pakrantėje ir aplankė įžymesnės apylinkių vietoves, Portugalijos grupė aplankė Lisaboną, Portą, Atlanto vandenyno pakrantę, Fatimą ir Viana do Castelo.
     Straipsnyje pateikta informacija atspindi tik projektą koordinuojančios institucijos  nuomonę ir nei Švietimo mainų paramos fondas, nei Europos Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos panaudojimą.
 
                                                                        Jūratė Jovaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
                                                                        Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM
Atnaujinta: 2018-07-20