"Mokinių ir absolventų praktika užsienio verslo įmonėse"

          2016 m. – 2017 m. Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla įgyvendino tarptautinį mokinių stažuočių projektą "Mokinių ir absolventų praktika užsienio verslo įmonėse". Veikla buvo vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
          Projektu buvo siekiama pagerinti Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, automobilių mechaniko, floristo, apdailininko (statybininko) specialybių mokinių ir absolventų profesinius praktinius įgūdžius, kartu patobulinant projekto dalyvių bendravimo užsienio kalba, verslumo, socialinę ir tarpkultūrinę kompetencijas. Šiam tikslui pasiekti 2016 m. vasarą - rudenį ir 2017 m. pavasarį mokiniai ir absolventai atliko 4 savaičių stažuotę užsienio verslo įmonėse: 12 projekto dalyvių stažavosi  Austrijoje, 16 – Vokietijoje, 7 – Lenkijoje ir 5 – Italijoje. Iš viso mobilumo veiklose dalyvavo 38 mokiniai ir 2 absolventai. 


          Mobilumų metu dalyviai ne tik patobulino įvairius profesinius įgūdžius, bet ir pramogavo laisvalaikiu: dalyviai, atliekantys praktiką Austrijoje, vyko į ekskursiją į Veneciją; besistažuojantys Vokietijoje, kiekvieną savaitgalį lankėsi Hamburge; mokiniai, dalyvavę stažuotėje Lenkijoje, vyko į ekskursiją į Krokuvą, į Veličkos druskų kasyklas; Italijos praktikantai keliavo Adrijos jūros pakrante, lankėsi San Džovani Rotondo mieste.
          Dalyvių mobilumo pasiekimai buvo įvertinti priimančiųjų organizacijų sertifikatais, Europass mobilumo dokumentu, pažymiais, kurie buvo įskaityti į profesinio mokymo dalykų įvertinimus ir naudojant ECVET įrankį. 
          Tikimės, kad darbinė patirtis, įgyta atliekant praktiką užsienio verslo įmonėse, sudarys galimybes projekto dalyviams tapti konkurencingesniais  bei sėkmingiau įsilieti į nacionalinę bei ES darbo rinką. Šio projekto įgyvendinimas prisidėjo  prie mokyklos  profesinio mokymo kokybės tobulinimo. 
          2016 m. mokyklos pasiekimai įgyvendinant tarptautinius projektus buvo įvertinti  - mokyklai suteikta programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija už kokybiškai vykdytus tarptautinius mobilumo projektus bei ilgalaikę tarptautiškumo strategiją.

 

          Straipsnyje pateikta informacija atspindi tik projektą koordinuojančios institucijos  nuomonę ir nei Švietimo mainų paramos fondas, nei Europos Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos panaudojimą.
                                                                                                                                                Projekto koordinatorė Jūratė Jovaišienė

Atnaujinta: 2017-05-24