Projektas "Profesinė praktika ES šalyse"

           Projektas „Profesinė praktika ES šalyse“
2018 m. – 2019 m. Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM įgyvendina tarptautinį stažuočių projektą   "Profesinė praktika ES šalyse". Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektui skirta 88650,00 eurų dotacija.
Projekto "Profesinė praktika ES šalyse" tikslai yra: 
1) stažuotėse užsienio verslo įmonėse  ir profesinio mokymo institucijoje patobulinti mokinių praktinius profesinius įgūdžius, kartu patobulinant mokinių bendravimo užsienio kalba, socialinę ir tarpkultūrinę kompetencijas, siekiant geresnių sėkmingos integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių; 
2) darbo stebėjimo vizituose užsienio verslo įmonėse supažindinti profesijos mokytojus su naujomis technologijomis, pagilinti jų profesinius-praktinius ir verslumo įgūdžius, kartu patobulinant  bendravimo užsienio kalba ir tarpkultūrinę kompetencijas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-06-01 - 2019-05-31.
Numatomos šios projekto dalyvių tikslinės grupės:
1) 34 pirminio profesinio mokymo lygmens I-III kursų mokiniai, iš jų - 18 mokinių besimokančių pagal žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, 10 - pagal technikos priežiūros verslo darbuotojo, 2- pagal apskaitininko ir kasininko, 4 - pagal apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programas. Numatomi šeši mokinių srautai trijų - keturių savaičių trukmės mokomajai praktikai 2018 m. vasarą - 2019 m. pavasarį.
2) 6 profesijos mokytojai, mokantys žemės ūkio, mechanizacijos, verslo ir administravimo mokomuosius dalykus. Mobilumo trukmė - 1 savaitė. Du mokytojai vyks stažuotei į Vokietiją, du - į Lenkiją ir du - į Italiją.
Mokinių srautai stažuotėms pasiskirstys taip: 
Austrija - 12 mokinių (žemės ūkio, technikos priežiūros darbuotojų, apdailininko (statybininko) mokymo programos);
Vokietija - 6 mokiniai (žemės ūkio, technikos priežiūros darbuotojų mokymo programos);
Lenkija - 4 mokiniai (technikos priežiūros darbuotojo, apskaitininko ir kasininko mokymo programos);
Italija - 4 mokiniai (būsimieji žemdirbiai);
Portugalija - 4 mokiniai (žemės ūkio, technikos priežiūros darbuotojų mokymo programos)
Suomija - 4 mokiniai (technikos priežiūros darbuotojo mokymo programa).
Mobilumo metu užsienyje dalyviai (30 mokinių ir 6 mokytojai) atliks praktiką smulkiose verslo įmonėse. 4 dalyviai mokiniai atliks praktiką profesinio mokymo institucijoje Suomijoje.
Iš profesinių įgūdžių mokiniai patobulins: 
Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai įgis praktinių įgūdžių, kaip: auginti ir prižiūrėti ankštinius, techninius žemės ūkio augalus ir įvairias daržoves, bei vaismedžius, prižiūrėti galvijus fermoje,  atlikti pirminį augalinės ir gyvulinės produkcijos apdorojimą, paruošti produkciją prekybai ir ja prekiauti;
Technikos priežiūros verslo darbuotojai įgis praktinių įgūdžių, kaip: atlikti kai kurių mašinų techninę priežiūrą,  remontuoti žemės ūkio mašinų (automobilių) mazgus ir mechanizmus, eksploatuoti žemės ūkio mašinas, aptarnauti įmonės klientus;
Apdailininkai (statybininkai) įgis praktinių įgūdžių kaip: paruošti paviršius dažymui ir juos dažyti, klijuoti tapetus, paskaičiuoti medžiagų ir darbo  išlaidas, pristatyti klientui teikiamas paslaugas; 
Apskaitininkai ir kasininkai įgis praktinių įgūdžių kaip: išdėstyti prekes pardavimui, dirbti kasos aparatu ir kortelių skaitytuvu, aptarnauti pirkėjus;
Profesijos mokytojai patobulins turimas technologines, bendravimo užsienio kalba ir tarpkultūrines kompetencijas. Po stažuotės užsienyje mokytojai parengs mokymosi medžiagą ir (ar) mokymo priemones, kurios padės lanksčiau reaguoti į technologines naujoves, mokinių praktinių įgūdžių ugdymą, prisidės prie profesinio mokymo priartinimo prie darbdavių reikalavimų  ir geresnio mokinių paruošimo darbo rinkai.
Visų dalyvių mobilumo pasiekimai bus įvertinti priimančiųjų organizacijų sertifikatais, Europass mobilumo dokumentu. Mokinių mokymosi pasiekimai taip pat bus įvertinti pažymiais, kurie bus įskaitomi į profesinio mokymo dalykų praktinio mokymo įvertinimus.
Straipsnyje pateikta informacija atspindi tik projektą koordinuojančios institucijos  nuomonę ir nei Švietimo mainų paramos fondas, nei Europos Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos panaudojimą.

                                    Jūratė Jovaišienė, projekto koordinatorė

Atnaujinta: 2018-07-20