Tarptautinis projektas „Mokykla miela mokykla“

Tarptautinį projektą „Mokykla miela mokykla“ 2015-2017 m. kartu įgyvendina keturios profesinės mokyklos iš Turkijos, Lenkijos, Rumunijos ir Lietuvos. Projektą koordinuoja Karaburun Mordogan Fatma Emin Karaagac Cok Programli profesinė mokykla iš Turkijos. Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM yra projekto partneris.

Projektu siekiame daugiau sužinoti apie mokinių ankstyvojo „iškritimo“ iš mokyklos specifiką, plėtoti prevencijos ir ankstyvos intervencijos metodus, siekiant sumažinti nebaigusių mokyklos asmenų skaičių. Projekto partnerinių institucijų mokiniai yra iš ekonomiškai nepalankių vietovių su aukštu nedarbo lygiu ir šių mokyklų mokiniai susiduria su socialinėmis-ekonominėmis ir švietimo problemomis; nemaža dalis iš jų turi žemą mokymosi motyvaciją - nesupranta, kodėl mokymasis yra svarbus arba jiems tiesiog nepatinka mokykla. Projekto partnerinių mokyklų švietimo darbuotojai įgyvendina kai kuriuos metodus, siekdami padėti šiems mokiniams, tačiau norint pasiekti apčiuopiamų rezultatų sprendžiant ankstyvojo „iškritimo“ iš mokyklos problemą, svarbu plėtoti dalijimąsi patirtimi ES lygiu.

 

Projekto uždaviniai:

  • Pagerinti mokinių, kuriems gresia ankstyvasis „iškritimas“ iš mokyklos, konsultavimą;
  • Sužinoti daugiau apie mokinių įtraukimo į „iškritimo“ rizikos grupę, specifinius veiksnius;
  • Kurti nuolatinius ir lengvai taikomus metodus rinkti, stebėti ir analizuoti duomenis apie ankstyvą „iškritimas“ iš mokyklos;
  • Stiprinti mokytojų vaidmenį;
  • Tėvus ir bendruomenę supažindinti su ankstyvojo „iškritimo“ iš mokyklos problema ir pasinaudoti tėvų parama sprendžiant šią problemą;
  • Plėtoti prevencijos ir ankstyvosios intervencijos strategijas;
  • Formuoti savanorių stebėtojų komandas mokyklose ir bendruomenėse;
  • Remiantis mokinių pomėgiais ir interesais, plėtoti užklasinę socialinę ir kultūrinę veiklą, siekiant sukurti patrauklią mokymosi atmosferą;
  • Mažinti švietimo skirtumus ir stiprinti teisingumą, suteikiant rizikos grupės mokiniams didesnių galimybių.

 

Projektas įgyvendinamas, plėtojant dviejų krypčių veiklas: pirmoji – tobulinti metodikas ir kurti sistemą, padėsiančią mokyklų švietimo darbuotojams mažinti iš mokyklos „iškrentančių“ mokinių skaičių; antroji – atsižvelgiant į mokinių poreikius ir interesus, tobulinti popamokinę veiklą, siekiant padidinti mokyklos patrauklumą.

 

 

Be veiklų, organizuojamų mokyklose, projekte taip pat bus organizuojami 4 tarptautiniai projekto darbo grupių atstovų (mokytojų) susitikimai ir 4 tarptautiniai mokinių grupių po 6 mokinius projektiniai susitikimai visose šalyse.

Projekto veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Čia pateikta informacija atspindi tik projektą įgyvendinančios institucijos nuomonę ir Europos Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos panaudojimą.

 

Jūratė Jovaišienė, projekto koordinatorė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Atnaujinta: 2017-03-18