Administracija

Vytautas Jurėnas
Direktorius


 

Kontaktai:
Telefonas: 8-451-38779

Jūratė Jovaišienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai:
Telefonas: 8-451-38635

Algimantas Kaniušas
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

Kontaktai:
Telefonas: 8-614-26759

Rima Šivickienė
Praktinio mokymo vadovė

Atsakinga už suaugusiųjų mokymą, ūkininko pradmenų ir traktorininkų vairuotojų pažymėjimų išdavimą.

Kontaktai:

Vilma Čepinskienė
Profesinio mokymo skyriaus vedėja

Kontaktai:

Nijolė Krasauskienė
Gimnazijos skyriaus vedėja

Kontaktai:

Atnaujinta: 2017-03-29