Mokytojai

                                   

VšĮ PPRC JONIŠKĖLIO IGNO KARPIO ŽEMĖS ŪKIO PADALINIO

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2019-2020 m. m.

Eil. Nr.

Pavardė,

vardas

Mokomieji dalykai

Turimos pareigos, kvalifikacija

Elektroninis paštas

1.

Adomaitienė
Rasa

Biologija, geografija, dendrologijos pagrindai

Geografijos ir biologijos vyr. mokytoja, vyr. auklėtoja, antros kategorijos gidas

r.adomaitiene@ikarpis.lt

2.

Arlauskas
Arvydas

Augalų apsaugos produktų naudojimas, augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas, įvadas į profesiją, ūkininkavimo pradmenys, lauko augalų auginimas, augalų apsaugos produktų naudojimas, žemės ūkio mašinų transporto priemonių vairavimo pagrindai, augalininkystės pagrindai, bioenergetika, įvadas į darbo rinką

Agronominių dalykų mokytojas metodininkas, 18-Z grupės vadovas

a.arlauskas@ikarpis.lt

3.

Balčiauskas Zenius

Krepšinio būrelis

Kūno k. mokytojas metodininkas

z.balciauskas@ikarpis.lt

4.

Balnienė Asta

Staliaus darbų pagrindai, mechanizuotas tinkavimas, plytelių klojimo darbų technologijos, termoizoliacinių plokščių montavimo darbai, paviršių dažymo technologijos, apdailos plokščių montavimo darbai

Mokytojas

a.balniene@ikarpis.lt

5.

Bieliauskaitė Indrė

Civilinė sauga, aplinkosaugos pagrindai, saugus elgesys ekstremaliose situacijose, aplinkos apsauga

Darbų saugos ir civilinės saugos inžinierė, neatestuota mokytoja, 

17-A,T grupės vadovė

i.bieliauskaite@ikarpis.lt

6.

Čepinskienė Vilma

Įvadas į profesiją, ekonomikos ir verslo pagrindai, ūkininkavimo pradmenys, žemės ūkio veiklos vykdymas, apskaitos pradmenys, ūkio veiklos apskaita, žemės ūkio politika, įmonės darbo organizavimas, įvadas į darbo rinką, ekonomika ir verslumas

Profesinio skyriaus vedėja, mokytoja, 19-G grupės vadovė

v.cepinskiene@ikarpis.lt

7.

Čepinskas
Virginijus

Transporto priemonių vairavimo pagrindai, TR1, TR2 kategorijos traktorių vairavimas, žemės ūkio mašinų techninė priežiūra ir remontas

Vairavimo instruktorius,  vyr. profesijos mokytojas

v.cepinskas@ikarpis.lt

8.

Gudonienė
Reda

Želdinių įrengimas, medelynų ūkis, kasos ir banko operacijų dokumentavimas ir registravimas apskaitoje

Floristikos dalykų vyr. profesijos mokytoja, buhalterinių dalykų mokytoja

r.gudoniene@ikarpis.lt

9.

Guobužienė
Vaida

Užsienio kalba (anglų), žemės ūkio veiklos vykdymas

Anglų k. vyr. mokytoja,

17-G grupės vadovė

v.guobuziene@ikarpis.lt

10.

Janeliūnienė Janina

Įvadas į profesiją, ūkininkavimo pradmenys, lauko augalų auginimas, augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas, ekologinis ūkininkavimas, netradicinių augalų auginimas, sodininkystė ir daržininkystė

Agronominių dalykų profesijos mokytoja metodininkė,

19-Z grupės vadovė

j.janeliuniene@ikarpis.lt

11.

Janušonienė
Felicija

Dailė, estetika, braižyba ir spec. piešimas, gėlininkystė, floristinis dizainas, meninė kūryba, žemės ūkio veiklos vykdymas, augalų apsauga, želdynų priežiūra, parkų tvarkymas, sumedėjusių želdinių priežiūros technologijos

Dailės, floristikos mokytoja metodininkė

18-ZT grupės vadovė, meninės kūrybos būrelio vadovė

f.janusoniene@ikarpis.lt

12.

Jokubaitis Bronislovas

Apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui duomenų formavimas ir apskaitymas

Buhalteris, buhalterinės apskaitos vyr. profesijos mokytojas

b.jokubaitis@ikarpis.lt

13.

Jovaišienė

Jūratė

Matematika, informacinės technologijos, socialinė-pilietinė veikla, profesijos informacinės technologijos, įmonės darbo organizavimas, kompiuterinė grafika

Matematikos, informatikos mokytoja metodininkė, III vadybinė kategorija,

II-os gimn. kl. vadovė

j.jovaisiene@ikarpis.lt

14.

Jurėnienė
Edita

Lietuvių k. ir literatūra, etika, lietuvių k. kultūra ir spec. kalba,  įvadas į profesiją, dorinis ugdymas, įmonės darbo organizavimas

Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, 18-T grupės vadovė
 

e.jureniene@ikarpis.lt

15.

Kairytė -
Ovčarikienė
Rita

Fizinis ugdymas, socialinė-pilietinė veikla

Kūno kultūros vyr. mokytoja, I-os gimn. kl. vadovė

r.ovcarikiene@ikarpis.lt

16.

Kaniušas Algimantas

Bendrieji mechaniko darbai, automobilių ir traktorių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas, automobilių ir traktorių elektros bei elektronikos įrengimų techninė priežiūra ir remontas

Padėjėjas ūkio reikalams,

bendrosios elektrotechnikos vyr. profesijos mokytojas

a.kaniusas@ikarpis.lt

17.

Kapišauskaitė Edita

Užsienio kalba (anglų), užsienio kalba (vokiečių), dorinis ugdymas, įmonės darbo organizavimas

Anglų k. vyr. mokytoja, vokiečių k. mokytoja,

19-ZT grupės vadovė, užsienio k. būrelio vadovė

e.kapisauskaite@ikarpis.lt

18.

Krasauskienė Nijolė

Darbuotojų sauga ir sveikata, technologijos (tekstilė), žmogaus sauga, technologijos, žemės ūkio veiklos vykdymas, įmonės darbo organizavimas

Gimnazijos skyriaus vedėja, III vadybinė kategorija,  drabužių modeliavimo, kirpimo ir siuvimo mokytoja metodininkė, profesinės etikos ir psichologijos, aptarnavimo kultūros, svečių priėmimo, estetikos mokytoja, 19-T grupės vadovė

n.krasauskiene@ikarpis.lt

19.

Lopetkienė Rima

Muzika, dainavimo ir muzikavimo studija

Bendrabučio auklėtoja, muzikos vyr. mokytoja,  dainavimo ir muzikavimo studijos vadovė

r.lopetkiene@ikarpis.lt

20.

Maldaris Arūnas

Traktorių valdymo meistriškumo tobulinimas

Vairavimo instruktorius,  traktorių valdymo meistriškumo būrelio vadovas, profesijos vyr. mokytojas

a.maldaris@ikarpis.lt 

21.

Malinskienė Edita

Įvadas į apskaitininko ir kasininko prof., apsk. informac. sistemos formav. ir apsk. registr., atsargų apskaitos duomenų formav. ir apskaitym., pajamų ir sąnaudų duomenų formav. ir apsk., finansinių ataskaitų rengimas, pasirenkamas modulis, ūkio veiklos apsk., įvadas į darbo rinką, ilgalaikio turto dokumentavimas ir registravimas apskaitoje, mokėtinų ir gautinų sumų duomenų formavimas ir apskaitymas

Buhalterinės apskaitos ir finansų, dokumentų valdymo mokytoja metodininkė, dalykinės komunikacijos vyr. profesijos mokytoja,

19-K grupės vadovė

e.malinskiene@ikarpis.lt

22.

Mitė
Sigitas

Įvadas į profesiją, bendrieji mechaniko darbai, automobilių ir traktorių variklių techn. priež. ir remontas, automobilių ir traktorių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas, automobilių ir traktorių papildomų įrenginių, transmisijų techninė priežiūra ir remontas, TR1, SZ kategorijos traktorių vairavimas, žemės ūkio mašinos, žemės ūkio mašinų techninė priežiūra ir remontas

Traktorių ir automobilių mokytojas metodininkas,

18-D grupės vadovas

s.mite@ikarpis.lt

23.

Pukevičius Rimantas

Įvadas į profesiją, ūkininkavimo pradmenys,  įvairių rūšių gyvulių auginimas,  gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavim., veterinarinė slauga, ūkininkavimo pradmenys, zootechnika, bičių priežiūra ir jų produktai

Gyvulininkystės mokytojas metodininkas

r.pukevicius@ikarpis.lt

24.

Raškevičienė Marija

Užsienio kalba (rusų)

Vaiko priežiūros atostogos

m.raskeviciene@ikarpis.lt

25.

Skaparienė Vitalija

Lietuvių k. ir literatūra, fizika, chemija

Lietuvių k. vyr. mokytoja, fizikos vyr. mokytoja, 18-G grupės vadovė

v.skapariene@ikarpis.lt

26.

Skinderskis Vidas

Istorija, pilietiškumo pagrindai, įvadas į profesiją, bendrieji mechaniko darbai, automobilių ir traktorių variklių techninė priežiūra ir remontas, ūkininkavimo pradmenys, automobilių ir traktorių maitinimo sistemų, papildomų įrenginių, važiuoklių techninė priežiūra ir remontas

Istorijos mokytojas metodininkas, civilinės saugos mokytojas, techninių dalykų profesijos vyr. mokytojas

v.skinderskis@ikarpis.lt

27.

Šeškienė Vaida

 Šokio studija

neformal. švietimo organizatorė, personalo vedėja, šokio studijos vadovė, neformaliojo švietimo (choreografijos) vyr. mokytoja

v.seskiene@ikarpis.lt

28.

Šivickienė Rima

Užsienio kalba (rusų)

Praktinio mokymo vadovė,

mokytoja

r.sivickiene@ikarpis.lt

 

Atnaujinta: 2020-01-22