Mokytojai

JONIŠKĖLIO IGNO KARPIO ŽEMĖS ŪKIO IR PASLAUGŲ MOKYKLOS

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2016-2017 m.m.

Eil. Nr.

Pavardė,

vardas

Mokomieji dalykai

Turimos pareigos

Elektroninis paštas

1.

Adomaitienė
Rasa

Biologija, geografija, botanikos pagrindai

Mokytojas, I-os gimnazijos klasės vadovas

r.adomaitiene@ikarpis.lt

2.

Arlauskas
Arvydas

Augalininkystė, augalų apsauga,

ekologinio ūkininkavimo pagrindai,

bendroji žemdirbystė, ūkininkavimo pradmenų modulis, įvadas į profesiją

 Mokytojas

a.arlauskas@ikarpis.lt

3.

Čepinskienė Vilma

Ekonomikos ir verslo pagrindai, ūkininkavimo pradmenų modulis

Profesinio skyriaus vedėja, mokytoja

v.cepinskiene@ikarpis.lt

4.

Čepinskas
Virginijus

Kelių eismo taisyklės ir saugus eismas, TR1 kategorijos traktorių vairavimo modulis

Vairavimo instruktorius, mokytojas

v.cepinskas@ikarpis.lt

5.

Giedraitis
Eugenijus

Tikyba

Mokytojas

e.giedraitis@ikarpis.lt

6.

Guobužienė
Vaida

Užsienio kalba (anglų)

15-Z, 16-G grupės vadovė, mokytoja

v.guobuziene@ikarpis.lt

7.

Gudonienė
Reda

Floristinis dizainas interjere, kasos operacijos, floristinių darbų technologijos, kasos ir banko operacijų apskaitos modulis

Viešųjų pirkimų organizatorius, 16-K grupės vadovė, mokytoja

r.gudoniene@ikarpis.lt

8.

Janeliūnienė Janina

Sodininkystė ir daržininkystė, augalininkystės produkcijos laikymas ir realizavimas

Praktinio mokymo vadovė ir atsakinga už suaugusiųjų mokymą, III vadybinė kategorija, mokytoja

j.janeliuniene@ikarpis.lt

9.

Janušonienė
Felicija

Dailė, teminė floristika, augalų komponavimas, eksterjero floristika, floristinių darbų technologijos, gėlininkystė, spec. piešimas ir spalvotyra

Meninės kūrybos būrelio vadovė, 16-F1M grupės vadovė, mokytoja

f.janusoniene@ikarpis.lt

10.

Jokubaitis Bronislovas

Apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitos modulis, mokesčių apskaič. ir deklaravimo modulis

Buhalteris, mokytojas

b.jokubaitis@ikarpis.lt

11.

Jovaišienė

Jūratė

Matematika, verslo teisė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadybinė kategorija, mokytoja

j.jovaisiene@ikarpis.lt

12.

Jurėniene
Edita

Lietuvių kalba, lietuvių k. ir literatūra, estetika, įvadas į profesiją, kalbos kultūra, verslo planavimas, etika, prekių mokslas

Mokytoja, 
16-F1M grupės vadovė
 

e.jureniene@ikarpis.lt

13.

Jurėnas

Vytautas

Ekonomikos ir verslo pagrindai, verslo vadybos pagrindai, verslo vadyba ir rinkodara

Direktorius, III vadybinė kategorija, mokytojas

v.jurenas@ikarpis.lt

14.

Kairytė -
Ovčarikienė
Rita

 Kūno kultūra, bendroji kūno kultūra

Mokytoja

r.ovcarikiene@ikarpis.lt

15.

Kaniušas Algimantas

Automobilių elektroįranga, suvirinimo technologijos, bendroji elektrotechnika ir suvirinimo įrengimai

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, mokytojas

 

a.kaniusas@ikarpis.lt

16.

Kantaravičius
Paulius

Informacinės technologijos, matematika

Interneto svetainės administratorius, mokytojas

p.kantaravicius@ikarpis.lt

17.

Kapišauskaitė Edita

Užsienio kalba (anglų)

0,5 etato bibliotekos vedėja, vokiečių k. būrelio vadovė, 16-T grupės vadovė, mokytoja

e.kapisauskaite@ikarpis.lt

18.

Keršinskienė Aušra

Buhalterinė apskaita, apskaitos informac. sistemos formavimo mod., pajamų ir sąnaudų apskaitos modulis

 L. e. vyr. finansininkė, mokytoja

a.kersinskiene@ikarpis.lt

19.

Krasauskienė Nijolė

Profesinė etika ir aptarnavimo kultūra, verslo komunikacija ir etika, darbuotojų sauga ir sveikata, technologijos, žmogaus sauga

Gimnazijos skyriaus vedėja, III vadybinė kategorija,  mokytoja

n.krasauskiene@ikarpis.lt

20.

 Lungis Egidijus

 

Krepšinio ir futbolo, sunkiosios atletikos būrelių vadovas

 

21.

Lopetkienė Rima

Muzika

Bendrabučio auklėtoja, dainavimo ir muzikavimo studijos vadovė, mokytoja

r.lopetkiene@ikarpis.lt

22.

Maldaris Arūnas

 

Traktorių valdymo meistriškumo tobulinimo būrelio vadovas

 

23.

Malinskienė Edita

Smulkaus verslo organizavimas, buhalterinės apskaitos pradmenys, profesijos inform. technologijos, verslo korespondencija ir raštvedyba, įvadas į profesiją, apsk. inform. sistemos formavimo mod., ilgalaikio turto dokumentavimo ir registravimo apskaitoje mod., atsargų apskaitos modulis, mokėtinų ir gautinų sumų apsk. mod., apsk. dok. parengimo saugojimui mod., gamyb. išlaidų bei produkcijos savikainos apskaič. mod., mokesčių apskaič. ir deklaravimo mod., įvad. į darbo rinką

 Mokytoja

e.malinskiene@ikarpis.lt

24.

Mitė
Sigitas

Traktoriai ir automobiliai, suvirinimo technologija, mašinų techninė priežiūra, automobiliai, eksploatacinės medžiagos ir serviso įranga, mašinų techninė priežiūra

14-T grupės vadovas, mokytojas

s.mite@ikarpis.lt

25.

Motuzienė Agnė

 

Vaiko priežiūros atostogos

 

26.

Pukevičius Rimantas

Zootechnija ir veterinarija, bendroji gyvulininkystė, ūkininkavimo pradmenų mod., įv. rūšių gyvulių auginimo mod., gyvulininkystės produkcijos gamybos ir realizavimo mod., veterinarinės slaugos modulis

Kokybės vadybos sistemos administratorius, III vadybinė kategorija, 16-Z grupės vadovas, mokytojas

r.pukevicius@ikarpis.lt

27.

Raškevičienė Marija

Užsienio kalba (rusų)

0,5 et. neformaliojo švietimo organizatorė, mokytoja

m.raskeviciene@ikarpis.lt

28.

Skaparienė Vitalija

Lietuvių k. ir literatūra, etika, fizika, chemija

Mokytoja, skaitovų būrelio vadovė, 16-D grupės vadovė

v.skapariene@ikarpis.lt

29.

Skinderskis Vidas

Pilietiškumo pagrindai,
istorija, civilinė sauga, konstrukcinės medž. ir jų apdirbimas, mašinų el. ir tech. matavimai, mašinų taisymas, metalų apdirbimo priemonės ir įranga, medžiagų mokslas

Mokytojas

v.skinderskis@ikarpis.lt

30.

Šeškienė Vaida

 

0,5 et. neformaliojo švietimo organizatorius, 0,5 personalo vedėja, 15- A1M grupės vadovė, šokių studijos vadovė, jaunųjų šaulių būrelio vadovė

v.seskiene@ikarpis.lt

31.

Šibilskienė Regina

Lietuvių k. kultūra ir specialybės kalba, lietuvių k. ir literatūra, etika

15-V1Z1, 15-AT grupių vadovė, mokytoja

r.sibilskiene@ikarpis.lt

32.

Širmulevičienė Viltara

Etika

0,5 etato bibliotekos vedėja, 0,5 etato soc. pedagogė,
14- G, F, 16-1 grupių vadovė, mokytoja

v.sirmuleviciene@ikarpis.lt

33.

Varnienė Eugenija

Mūrijimo pagrindai, betonavimo pagrindai, tinkavimo darbų technologija, apmušalų klijavimo darbai

0,75 etato darbų saugos ir civilinės saugos inžinierė, mokytoja

e.varniene@ikarpis.lt

34.

Žyvatkauskas Jonas

Traktoriai ir automobiliai, žemės ūkio mašinos, savaeigės žemės ūkio mašinos, ūkininkavimo pradmenų mod., TR1 kategorijos traktorių vairav. modulis

Mokytojas

j.zyvatkauskas@ikarpis.lt

 

Atnaujinta: 2017-03-29