Mokytojai

                                   

 

JONIŠKĖLIO IGNO KARPIO ŽEMĖS ŪKIO IR PASLAUGŲ MOKYKLOS

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2018-2019 m. m.

Eil. Nr.

Pavardė,

vardas

Mokomieji dalykai

Turimos pareigos ir kvalifikacija

Elektroninis paštas

1.

Adomaitienė
Rasa

Biologija, geografija

Geografijos ir biologijos vyr. mokytoja, vyr. auklėtoja, antros kategorijos gidas

r.adomaitiene@ikarpis.lt

2.

Arlauskas
Arvydas

Įvadas į profesiją, lauko augalų auginimas, augalų apsaugos produktų naudojimas, ekologinis ūkininkavimas, ūkininkavimo pradmenys, augalų apsauga,

augalininkystė, augalininkystės pagrindai

Agronominių dalykų mokytojas metodininkas, 18-Z grupės vadovas

a.arlauskas@ikarpis.lt

3.

Arlauskas Žilvinas

Informacinės technologijos, profesijos informacinės technologijos

Neatestuotas mokytojas

z.arlauskas@ikarpis.lt

 

4.

Balčiauskas Zenius

Jaunieji šauliai

Jaunųjų šaulių būrelio vadovas, kūno k. mokytojas metodininkas

z.balciauskas@ikarpis.lt

 

5.

Balnienė Asta

Mūrijimo pagrindai, tinkavimo darbų technologija, paviršių dažymo technologijos, apmušalų klijavimo darbai

Mokytojas

a.balniene@ikarpis.lt

6.

Bieliauskaitė Indrė

Civilinė sauga, aplinkosaugos pagrindai, saugus elgesys ekstremaliose situacijose

Darbų saugos ir civilinės saugos inžinierė, neatestuota mokytoja, 

17-A,T grupės vadovė

i.bieliauskaite@ikarpis.lt

7.

Čepinskienė Vilma

Įvadas į profesiją, ekonomikos ir verslo pagrindai, ūkininkavimo pradmenys, bendroji žemės ūkio politika, verslo vadybos pagrindai, žemės ūkio veiklos vykdymas, apskaitos pradmenys

Profesinio skyriaus vedėja, mokytoja

v.cepinskiene@ikarpis.lt

8.

Čepinskas
Virginijus

Transporto priemonių vairavimo pagrindai, kelių eismo taisyklės,  TR1 kategorijos traktorių vairavimas,  žemės ūkio mašinos

Vairavimo instruktorius,  vyr. profesijos mokytojas

v.cepinskas@ikarpis.lt

9.

Gudonienė
Reda

Želdinių įrengimas, bioenergetika, aplinkosauga, kasos ir banko operacijų dokumentavimas ir registravimas apskaitoje

Floristikos dalykų vyr. profesijos mokytoja, buhalterinių dalykų mokytoja

r.gudoniene@ikarpis.lt

10.

Guobužienė
Vaida

Užsienio kalba (anglų)

Anglų k. vyr. mokytoja,

16-G ir 17-G grupių vadovė

v.guobuziene@ikarpis.lt

11.

Janeliūnienė Janina

Sodininkystė ir daržininkystė, lauko augalų auginimas, sodininkystės pradmenys, daržininkystės pradmenys, augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas,  netradicinių augalų auginimas, ekologinio ūkininkavimo pagrindai, bendroji žemdirbystė, ūkininkavimo pradmenys, ekologinė žemdirbystė, įvadas į darbo rinką

Agronominių dalykų profesijos mokytoja metodininkė,

17-Z grupės vadovė

j.janeliuniene@ikarpis.lt

12.

Janušonienė
Felicija

Dailė, estetika, braižyba ir specialusis piešimas, gėlininkystė, floristinis dizainas, meninė kūryba

Dailės, floristikos mokytoja metodininkė

18-ZT grupės vadovė, meninės kūrybos būrelio vadovė

f.janusoniene@ikarpis.lt

13.

Jokubaitis Bronislovas

Apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui duomenų formavimas ir apskaitymas

Buhalteris, buhalterinės apskaitos vyr. profesijos mokytojas

b.jokubaitis@ikarpis.lt

14.

Jovaišienė

Jūratė

Matematika

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

III vadybinė kategorija, matematikos mokytoja metodininkė

j.jovaisiene@ikarpis.lt

15.

Jurėnienė
Edita

Lietuvių k. ir literatūra, etika, lietuvių k. kultūra ir specialybės kalba,  įvadas į profesiją

Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, 18-T grupės vadovė
 

e.jureniene@ikarpis.lt

16.

Kairytė -
Ovčarikienė
Rita

Kūno kultūra, bendroji kūno kultūra, sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, socialinė-pilietinė veikla

Kūno kultūros vyr. mokytoja, I-os gimn. klasės vadovė

r.ovcarikiene@ikarpis.lt

17.

Kaniušas Algimantas

Bendrieji mechaniko darbai, automobilių ir traktorių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas, suvirinimo technologija

Padėjėjas ūkio reikalams,

bendrosios elektrotechnikos vyr. profesijos mokytojas

a.kaniusas@ikarpis.lt

18.

Kapišauskaitė Edita

Užsienio kalba (anglų), užsienio kalba (vokiečių)

Anglų k. vyr. mokytoja, vokiečių k. mokytoja,

16-T ir 17-D grupių vadovė, vokiečių k. būrelio vadovė

e.kapisauskaite@ikarpis.lt

19.

Krasauskienė Nijolė

Darbuotojų sauga ir sveikata, technologijos (tekstilė), žmogaus sauga

Gimnazijos skyriaus vedėja, III vadybinė kategorija,  drabužių modeliavimo, kirpimo ir siuvimo mokytoja metodininkė, profesinės etikos ir psichologijos, aptarnavimo kultūros, svečių priėmimo, estetikos mokytoja

n.krasauskiene@ikarpis.lt

20.

Lopetkienė Rima

Muzika, dainavimo ir muzikavimo studija

Bendrabučio auklėtoja, muzikos vyr. mokytoja,  dainavimo ir muzikavimo studijos vadovė

r.lopetkiene@ikarpis.lt

21.

 Lungis Egidijus

 Komandiniai sportiniai žaidimai, sunkioji atletika

Komandinių sportinių žaidimų ir sunkiosios atletikos būrelių vadovas, kūno k. vyr. mokytojas

e.lungis@ikarpis.lt 

22.

Maldaris Arūnas

 Traktorių valdymo meistriškumo tobulinimas

Traktorių valdymo meistriškumo būrelio vadovas, profesijos vyr. mokytojas

a.maldaris@ikarpis.lt 

23.

Malinskienė Edita

Įvadas į apskaitininko ir kasininko profesiją, apskaitos informacinės sistemos formavimas ir apskaitos registrų pildymas, atsargų apskaitos duomenų formavimas ir apskaitymas, pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas, finansinių ataskaitų rengimas, pasirenkamas modulis, ūkio veiklos apskaita, įvadas į darbo rinką, ilgalaikio turto dokumentavimas ir registravimas apskaitoje

Buhalterinės apskaitos ir finansų, dokumentų valdymo, dalykinės komunikacijos mokytoja metodininkė,

18-K grupės vadovė

e.malinskiene@ikarpis.lt

24.

Mitė
Sigitas

Įvadas į profesiją, bendrieji mechaniko darbai, automobilių ir traktorių variklių techninė priežiūra ir remontas, automobilių ir traktorių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas, automobilių ir traktorių papildomų įrenginių techninė priežiūra ir remontas, TR1, TR2, SZ kategorijos vairavimas, žemės ūkio mašinos, žemės ūkio mechanizavimas, eksploatacinės medžiagos ir serviso įranga, suvirinimo technologija, savaeigės žemės ūkio mašinos, žemės ūkio mašinos

Traktorių ir automobilių mokytojas metodininkas,

18-D grupės vadovas

s.mite@ikarpis.lt

25.

Motuzienė Agnė

 Pramoginiai šokiai

Vaiko priežiūros atostogos

a.motuziene@ikarpis.lt

 

26.

Pukevičius Rimantas

Zootechnija ir veterinarija, zootechnika, bendroji gyvulininkystė, ūkininkavimo pradmenys, gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas, veterinarinė slauga, įvadas į profesiją,  įvairių rūšių gyvulių auginimas,  bičių priežiūra ir jų produktai

Gyvulininkystės mokytojas metodininkas

r.pukevicius@ikarpis.lt

27.

Raškevičienė Marija

Užsienio kalba (rusų)

Vaiko priežiūros atostogos

m.raskeviciene@ikarpis.lt

28.

Skaparienė Vitalija

Lietuvių k. ir literatūra, etika, fizika, chemija

Lietuvių k. vyr. mokytoja, fizikos vyr. mokytoja, 18-G grupės vadovas

v.skapariene@ikarpis.lt

29.

Skinderskis Vidas

Istorija, pilietiškumo pagrindai, įvadas į profesiją, bendrieji mechaniko darbai, automobilių ir traktorių variklių techninė priežiūra ir remontas, ūkininkavimo pradmenys,

mašinų taisymas, mašinų techninė priežiūra

Istorijos mokytojas metodininkas, civilinės saugos mokytojas, techninių dalykų profesijos vyr. mokytojas

v.skinderskis@ikarpis.lt

30.

Šeškienė Vaida

 Šokio studija

0,5 et. neformal. švietimo organizatorė, 0,5 et. personalo vedėja, šokio studijos vadovė, neformaliojo švietimo (choreografijos) vyr. mokytoja

v.seskiene@ikarpis.lt

31.

Širmulevičienė Viltara

Dorinis ugdymas (etika), socialinė-pilietinė veikla, etika

0,5 etato bibliotekos vedėja, 0,5 etato soc. pedagogė, vyr. mokytoja,
II-os gimn. Klasės vadovė

v.sirmuleviciene@ikarpis.lt

32.

Šivickienė Rima

Užsienio kalba (rusų)

Praktinio mokymo vadovė,

mokytoja

r.sivickiene@ikarpis.lt

 

 

 

Atnaujinta: 2019-05-21