Mokytojai

                                    JONIŠKĖLIO IGNO KARPIO ŽEMĖS ŪKIO IR PASLAUGŲ MOKYKLOS

                                                                MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2017-2018 m.m.

Eil. Nr.

Pavardė,

vardas

Mokomieji dalykai

Turimos pareigos

Elektroninis paštas

1.

Adomaitienė
Rasa

Biologija, geografija

Mokytojas

r.adomaitiene@ikarpis.lt

2.

Arlauskas
Arvydas

Augalininkystė, augalų apsaugos produktų naudojimas,

ekologinis ūkininkavimas,

bendroji žemės ūkio politika, ūkininkavimo pradmenys, įvadas į profesiją, lauko augalų auginimas

Mokytojas

a.arlauskas@ikarpis.lt

 

3.

Balnienė Asta

Statybinės medž. ir gamin., pastatų d. ir  detalės,

statybinė braižyba, mūrijimo pagrindai, betonavimo pagrindai, staliaus darbų pagrind., mechanizuotas tinkavimas, termoizoliacinių plokšč. montavim. darbai, plytelių kloj. d. technologijos, apdailos plokšč. montavimo d.

Mokytojas

a.balniene@ikarpis.lt

4.

Bieliauskaitė Indrė

Civilinė sauga, socialinė-pilietinė veikla, žmogaus sauga

Darbų saugos ir civilinės saugos inžinierė, mokytoja, 

I-os gimn. kl. vadovė

i.bieliauskaite@ikarpis.lt

5.

Čepinskienė Vilma

Ekonomikos ir verslo pagrindai, ūkininkavimo pradmenys

Profesinio skyriaus vedėja, mokytoja,

15-G grupės vadovė

v.cepinskiene@ikarpis.lt

6.

Čepinskas
Virginijus

Kelių eismo taisyklės ir saugus eismas, TR1 kategorijos traktorių vairavimas, kelių eismo taisyklės

Vairavimo instruktorius, mokytojas

v.cepinskas@ikarpis.lt

7.

Guobužienė
Vaida

Užsienio kalba (anglų)

Mokytoja,

16-G ir 17-G grupių vadovė

v.guobuziene@ikarpis.lt

8.

Gudonienė
Reda

Floristinis dizainas interjere, kasos ir banko operacijų dokumentavim. ir registravim. apskaitoje

Mokytoja, 17-K grupės vadovė

r.gudoniene@ikarpis.lt

9.

Janeliūnienė Janina

Sodininkystė ir daržininkystė, augalininkystės produkcijos laikymas ir realizavimas, augalininkystės produkc. gamyba ir realizavim., netradicinių augalų auginimas, ekologinio ūkininkavimo pagrind., bendroji žemdirbystė, ūkininkavimo pradmenys, ekologinė žemdirbystė

Mokytoja,

17-Z grupės vadovė

j.janeliuniene@ikarpis.lt

10.

Janušonienė
Felicija

Dailė, teminė floristika, augalų komponavimas, eksterjero floristika,  technologijos, paviršių dažymo technologijos, estetika

Mokytoja,

16-F1, M grupės vadovė, meninės kūrybos būrelio vadovė

f.janusoniene@ikarpis.lt

11.

Jokubaitis Bronislovas

Apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui duomenų formavimas ir apskaitymas

Buhalteris, mokytojas

b.jokubaitis@ikarpis.lt

12.

Jovaišienė

Jūratė

Matematika

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

III vadybinė kategorija, mokytoja

j.jovaisiene@ikarpis.lt

13.

Jurėniene
Edita

Lietuvių k. kultūra ir spec. kalba, lietuvių k. ir literatūra, įvadas į profesiją, kalbos kultūra, verslo planavimas, etika, įvadinis modulis

Mokytoja
 

e.jureniene@ikarpis.lt

14.

Jurėnas

Vytautas

Ekonomikos ir verslo pagrindai, verslo vadybos pagrindai, verslo vadyba ir rinkodara, ekonomika ir verslumas

Direktorius,

III vadybinė kategorija, mokytojas

v.jurenas@ikarpis.lt

15.

Kairytė -
Ovčarikienė
Rita

 Kūno kultūra, bendroji kūno kultūra

Mokytoja

r.ovcarikiene@ikarpis.lt

16.

Kaniušas Algimantas

Elektroįrangos taisymas, suvirinimo technologijos, bendroji elektrotechnika ir suvirinimo įrengimai,

bendrieji mechaniko darbai

Padėjėjas ūkio reikalams

a.kaniusas@ikarpis.lt

17.

Kantaravičius
Paulius

Informacinės technologijos, profesijos informacinės technologijos, matematika

Mokytojas

p.kantaravicius@ikarpis.lt

18.

Kapišauskaitė Edita

Užsienio kalba (anglų), dorinis ugdymas (etika)

Mokytoja, 16-T ir

17-D grupių vadovė, vokiečių k. būrelio vadovė

e.kapisauskaite@ikarpis.lt

19.

Keršinskienė Aušra

Buhalterinė apskaita, apskaitos informac. sistemos formavimas ir apsk. registrų pildymas, ūkio veiklos apskaita

L. e. vyr. finansininko pareigas, mokytoja

a.kersinskiene@ikarpis.lt

20.

Krasauskienė Nijolė

Įvadas į profesiją, profesinė etika ir aptarnavimo kultūra, įvadinis modulis,  darbuotojų sauga ir sveikata, technologijos, žmogaus sauga

Gimnazijos skyriaus vedėja, III vadybinė kategorija,  mokytoja

n.krasauskiene@ikarpis.lt

21.

 Lungis Egidijus

 

Krepšinio, futbolo ir sunkiosios atletikos būrelių vadovas

 

22.

Lopetkienė Rima

Muzika

Bendrabučio auklėtoja, mokytoja,  dainavimo ir muzikavimo studijos vadovė

r.lopetkiene@ikarpis.lt

23.

Maldaris Arūnas

 

Traktorių valdymo meistriškumo būrelio vadovas

 

24.

Malinskienė Edita

Įvadinis modulis, apsk. informac. sistemos formav. ir apsk. registr.,  ilgalaikio turto dokumentavimas ir registravimas apskaitoje, mokėtinų ir gautinų sumų duomenų formav. ir apskaitymas, mokesčių apskaič. ir deklaravimas, gamyb. išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymas, pajamų ir sąnaudų duomenų formav. ir apsk., ūkio veiklos apsk., atsargų apskaitos duomenų formav. ir apskaitym., profesijos inform. technologijos

Mokytoja

e.malinskiene@ikarpis.lt

25.

Mitė
Sigitas

Įvadinis modulis, suvirinimo technologija, eksploatacinės medžiagos ir serviso įranga, mašinų techninė priežiūra, bendrieji mechaniko darbai, automobilių ir traktorių variklių techn. priež. ir remontas, automobilių taisymas, žemės ūkio mechanizavimas

Mokytojas,

15-A, T grupės vadovas

s.mite@ikarpis.lt

26.

Motuzienė Agnė

 

Vaiko priežiūros atostogos

 

27.

Pukevičius Rimantas

Zootechnija ir veterinarija, bendroji gyvulininkystė, ūkininkavimo pradmenys, įv. rūšių gyvulių auginimas, gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavim., veterinarinė slauga, įvadas į profesiją, netradicinių gyvūnų auginim.

Mokytojas,

16-Z grupės vadovas

r.pukevicius@ikarpis.lt

28.

Raškevičienė Marija

Užsienio kalba (rusų)

0,5 et. neformal. švietimo organizatorė, 0,5 et. bibliotekos vedėja, mokytoja,

17-A,T grupės vadovė

m.raskeviciene@ikarpis.lt

29.

Skaparienė Vitalija

Lietuvių k. ir literatūra, etika, fizika, chemija

Mokytoja

v.skapariene@ikarpis.lt

30.

Skinderskis Vidas

Istorija, pilietiškumo pagrindai, civilinė sauga, mašinų taisymas, metalų apdirbimo priemonės ir įranga, bendrieji mechaniko darbai, automobil. ir traktor. varikl. technin. priežiūra ir remontas

Mokytojas

v.skinderskis@ikarpis.lt

31.

Šeškienė Vaida

 

0,5 et. neformal. švietimo organizatorė, 0,5 et. personalo vedėja, šokių studijos vadovė

v.seskiene@ikarpis.lt

32.

Širmulevičienė Viltara

Dorinis ugdymas (etika), socialinė-pilietinė veikla

0,5 etato bibliotekos vedėja, 0,5 etato soc. pedagogė, mokytoja,
II-os gimnaz. kl. vadovė

v.sirmuleviciene@ikarpis.lt

 

 

Atnaujinta: 2018-03-03