Mokytojai

                                   

VšĮ PPRC JONIŠKĖLIO IGNO KARPIO ŽEMĖS ŪKIO PADALINIO

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2020-2021 m. m.

Eil. Nr.

Pavardė,

vardas

Turimos pareigos, kvalifikacija

Elektroninis paštas

1.

Adomaitienė Rasa

Geografijos ir biologijos vyr. mokytoja, vyr. auklėtoja, antros kategorijos gidas

r.adomaitiene@ikarpis.lt

2.

Arlauskas Arvydas

Agronominių dalykų mokytojas metodininkas

a.arlauskas@ikarpis.lt

3.

Balčiauskas Zenius

Kūno k. mokytojas metodininkas

z.balciauskas@ikarpis.lt

4.

Balnienė Asta

Socialinė pedagogė

a.balniene@ikarpis.lt

5.

Bieliauskaitė Indrė

Darbų saugos ir civilinės saugos inžinierė, neatestuota mokytoja

i.bieliauskaite@ikarpis.lt

6.

Čepinskienė Vilma

Padalinio vedėja

v.cepinskiene@ikarpis.lt

7.

Čepinskas Virginijus

Vairavimo instruktorius,  vyr. profesijos mokytojas

v.cepinskas@ikarpis.lt

8.

Gudonienė Reda

Floristikos dalykų vyr. profesijos mokytoja, buhalterinių dalykų mokytoja

r.gudoniene@ikarpis.lt

9.

Guobužienė Vaida

Anglų k. vyr. mokytoja

v.guobuziene@ikarpis.lt

10.

Janeliūnienė Janina

Agronominių dalykų profesijos mokytoja metodininkė

j.janeliuniene@ikarpis.lt

11.

Janušonienė Felicija

Dailės, floristikos mokytoja metodininkė

18-ZT grupės vadovė, meninės kūrybos būrelio vadovė

f.janusoniene@ikarpis.lt

12.

Jovaišienė  Jūratė

Matematikos, informatikos mokytoja metodininkė, III vadybinė kategorija

j.jovaisiene@ikarpis.lt

13.

Jurėnienė Edita

Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
 

e.jureniene@ikarpis.lt

14.

Kairytė - Ovčarikienė
Rita

Kūno kultūros vyr. mokytoja

r.ovcarikiene@ikarpis.lt

15.

Kapišauskaitė Edita

Anglų k. vyr. mokytoja, vokiečių k. mokytoja,

I gimn.kl. vadovė, užsienio k. būrelio vadovė

e.kapisauskaite@ikarpis.lt

16.

Krasauskienė Nijolė

Gimnazijos skyriaus vedėja, III vadybinė kategorija,  drabužių modeliavimo, kirpimo ir siuvimo mokytoja metodininkė, profesinės etikos ir psichologijos, aptarnavimo kultūros, svečių priėmimo, estetikos mokytoja, 19-T grupės vadovė

n.krasauskiene@ikarpis.lt

17.

Maldaris Arūnas

Vairavimo instruktorius,  traktorių valdymo meistriškumo būrelio vadovas, profesijos vyr. mokytojas

a.maldaris@ikarpis.lt

18.

Malinskienė Edita

Buhalterinės apskaitos ir finansų, dokumentų valdymo mokytoja metodininkė, dalykinės komunikacijos vyr. profesijos mokytoja

e.malinskiene@ikarpis.lt

19.

Mitė Sigitas

Traktorių ir automobilių mokytojas metodininkas

s.mite@ikarpis.lt

20.

Pukevičius Rimantas

Gyvulininkystės mokytojas metodininkas

r.pukevicius@ikarpis.lt

21.

Raškevičienė Marija

Vaiko priežiūros atostogos

m.raskeviciene@ikarpis.lt

22.

Skaparienė Vitalija

Lietuvių k. vyr. mokytoja, fizikos vyr. mokytoja

v.skapariene@ikarpis.lt

23.

Skinderskis Vidas

Istorijos mokytojas metodininkas, civilinės saugos mokytojas, techninių dalykų profesijos vyr. mokytojas

v.skinderskis@ikarpis.lt

24.

Šeškienė Vaida

neformal. švietimo organizatorė, šokio studijos vadovė, neformaliojo švietimo (choreografijos) vyr. mokytoja, II gimn.kl. vadovė

v.seskiene@ikarpis.lt

25.

Šivickienė Rima

Praktinio mokymo vadovė,

mokytoja

r.sivickiene@ikarpis.lt

 

Atnaujinta: 2020-09-23