Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos  paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą.

Padėti užtikrinti mokinių veiksmingą ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje.
Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

1. Vilma Čepinskienė - padalinio vedėja;

2. Nijolė Krasauskienė - gimnazijos skyriaus vedėja;

3. Rima Šivickienė - praktinio mokymo vadovė;

4. Edita Kapišauskaitė - grupės auklėtoja;

5. Rimantas Pukevičius - profesijos mokytojas;

6. Asta Balnienė - socialinė pedagogė.

Komisijos pirmininkas - padalinio vedėja.

Sekretorė - socialinė pedagogė.

Vaiko gerovės komisijos reglamentas

Vaiko gerovės komisija

Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
​ 

Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykloje tvarkos aprašas

Atnaujinta: 2020-09-23