Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos  paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą.

Padėti užtikrinti mokinių veiksmingą ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje.
Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį.

 

Pirmininkė: Viltara Širmulevičienė, socialinė pedagogė.

Pirmininkės pavaduotoja: Jūratė Jovaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė: Audronė Bružienė, mokymo dalies administratorė.

Nariai: 

  • Nijolė Krasauskienė, gimnazijos skyriaus vedėja; 
  • Felicija Janušonienė 18 - ZT grupės vadovė; 
  • Rima Lopetkienė, bendrabučio auklėtoja; 
  • Jolė Bytautienė, tėvų atstovė.

Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
​ 

Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykloje tvarkos aprašas

Atnaujinta: 2018-10-18