Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos  paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą.

Padėti užtikrinti mokinių veiksmingą ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje.
Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

1. Vilma Čepinskienė - padalinio vedėja;

2. Nijolė Krasauskienė - gimnazijos skyriaus vedėja;

3. Rima Šivickienė - praktinio mokymo vadovė;

4. Edita Kapišauskaitė - grupės auklėtoja;

5. Rimantas Pukevičius - profesijos mokytojas;

6. Asta Balnienė - socialinė pedagogė.

Komisijos pirmininkas - padalinio vedėja.

Sekretorė - Ona Gribauskienė.

Vaiko gerovės komisijos reglamentas

Vaiko gerovės komisija

 

Atnaujinta: 2021-06-08