Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos  paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą.

Padėti užtikrinti mokinių veiksmingą ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje.
Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

1. Vytautas Jurėnas - padalinio vadovas;

2. Nijolė Krasauskienė - gimnazijos skyriaus vedėja;

3. Vilma Čepinskienė - profesinio mokymo skyriaus vedėja;

4. Rima Šivickienė - praktinio mokymo vadovė;

5. Rima Lopetkienė - bendrabučio auklėtoja;

6. Edita Kapišauskaitė - grupės auklėtoja;

7. Rimantas Pukevičius - profesijos mokytojas;

8. Viktorija Mosteikė - socialinė pedagogė.

Komisijos pirmininkas - padalinio vadovas.

Sekretorė - socialinė pedagogė.

Vaiko gerovės komisijos reglamentas

Vaiko gerovės komisija

Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
​ 

Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykloje tvarkos aprašas

Atnaujinta: 2020-03-12