Suaugusiųjų mokymas

         Atsakinga už ūkininkavimo pradmenų, traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) ir kitas formaliojo profesinio mokymo programas.

         Skyriaus vedėja

         tel.  (8 451) 38731

         mob. 867393889

      el. p. v.cepinskiene@ikarpis.lt

1. Organizuojame TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų mokymus, rengiame nusižengusių traktorininkų egzaminų perlaikymus

 
TR1
Egzaminą laikyti turi teisę asmenys nuo 15 metų.
Reikalingi dokumentai:
1. Asmens dokumentas;
2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
3. 1 nuotrauka 3x4;
4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite);
5. Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis - besimokantiems grupėje).
 
TR2
Egzaminą laikyti turi teisę asmenys nuo 17 metų.
Reikalingi dokumentai:
1. Asmens dokumentas;
2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
3. 1 nuotrauka 3x4;
4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite);
5. Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis - besimokantiems grupėje).
 
SZ
Egzaminą laikyti turi teisę asmenys nuo 17 metų.
Reikalingi dokumentai:
1. Asmens dokumentas;
2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
3. 1 nuotrauka 3x4;
4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite);
5. Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis - besimokantiems grupėje).
 
2.  Ūkininkavimo pradmenų mokymą:
 
  • Mokymo programa skirta asmenims, neturintiems žemės ūkio išsilavinimo ir siekiantiems įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre. Klausytojai teorinių užsiėmimų metu mokomi bendrosios žemės ūkio politikos, augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos pagrindų, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos, verslumo pagrindų, veiklos apskaitos ir teisės, miškininkystės pagrindų, aplinkosaugos, darbo ir priešgaisrinės saugos. Praktinius užsiėmimus klausytojai atliks ūkininkų ūkiuose, bendrovėse, perdirbimo įmonėse, mokslo tiriamuosiuose institutuose ir kt. Iš viso teorinio mokymo trukmė – 150 val., (3,5 sav.), praktinio mokymo trukmė – 4,5 sav. Gamybinės praktikos mokymo trukmė – 1 savaitė, kuri atliekama ūkininko ūkyje. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami darbo ūkyje – gyvulininkystės, augalininkystės, veterinarijos, verslo pagrindų, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos srityse ir kt. gebėjimai. Programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama kompetencija ūkininkauti. Mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.

KEIČIAME IR IŠDUODAME TRAKTORININKŲ PAŽYMĖJIMUS​

 

TRAKTORININKŲ PAŽYMĖJIMUS KEIČIAME:

PIRMADIENĮ-PENKTADIENĮ  8.00-16.00 VAL.

Informaciją teikia Jurgita Juozėnienė 203 kab.

tel. 861829237

 

1. Pasibaigus galiojimo laikui (išduotų iki 2000-06-01) ir pasibaigus galiojimo terminui (galioja 10 m.);

2. Netinkamas naudoti (susidėvėjęs, sugadintas ir t.t.); 

3. Pasikeitus turinčio asmens duomenims (pavardė, vardas);

4. Jeigu asmuo įgijo teisę vairuoti kitų kategorijų traktorius ir savaeiges mašinas, negu  nurodytos traktorininko pažymėjime.

      Vietoj pamesto ar kitaip prarasto traktorininko pažymėjimo išduodamas naujas pažymėjimas (dublikatas), pateikus teritorinės policijos įstaigos pažymą apie tai, kad traktorininko pažymėjimas nėra sulaikytas. Traktorininko pažymėjimas vietoj pamesto ar kitaip prarasto išduodamas pagal mokymo įstaigos archyvuose turimus duomenis apie įgytą traktorininko kvalifikaciją arba, jeigu traktorininko kvalifikacija buvo įgyta kitoje mokymo įstaigoje, tik gavus šios įstaigos raštišką patvirtinimą apie suteiktą traktorininko kvalifikaciją.

 

Keitimui reikalingi šie dokumentai:

  1. Senas traktorininko pažymėjimas (orginalas);
  2. Asmens dokumentas;
  3. Sveikatos pažymėjimas (forma 083-1/a);
  4. Nuotrauka (3×4 cm).

 

 

 

Atnaujinta: 2021-06-08