Suaugusiųjų mokymas

         Atsakinga už ūkininkavimo pradmenų, traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) ir kitas formaliojo profesinio mokymo programas.

         Profesinio mokymo skyriaus vedėja

         Vilma Čepinskienė - Saugusiųjų mokymo koordinatorė


         (8 451) 38731

         v.cepinskiene@ikarpis.lt

1 .Organizuojame traktorininkų mokymą:

 • TR1 kategorijos traktorių vairuotojų, galinčių vairuoti ratinius ir vikšrinius traktorius iki 60kW galios, trukmė 4 savaitės;
 • TR2 kategorijos traktorių vairuotojų, galinčių vairuoti traktorius 60kW arba didesnės variklio galios – mokymosi trukmė 5 savaitės, turintiems TR1 kategoriją – 1 savaitė;
 • SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojų, trukmė – 5 savaitės, turintiems TR1 kategoriją arba TR2 kategoriją – 1 savaitė;

Vairuoti gali:

 • TR1 kategorijos – ne jaunesniems kaip 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų).
 • TR2, SZ,  – ne jaunesniems kaip 17 metų

 

2.  Ūkininkavimo pradmenų mokymą:

 • Mokymo programa skirta asmenims, neturintiems žemės ūkio išsilavinimo ir siekiantiems įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre. Klausytojai teorinių užsiėmimų metu mokomi bendrosios žemės ūkio politikos, augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos pagrindų, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos, verslumo pagrindų, veiklos apskaitos ir teisės, miškininkystės pagrindų, aplinkosaugos, darbo ir priešgaisrinės saugos. Praktinius užsiėmimus klausytojai atliks ūkininkų ūkiuose, bendrovėse, perdirbimo įmonėse, mokslo tiriamuosiuose institutuose ir kt. Iš viso teorinio mokymo trukmė – 150 val., (3,5 sav.), praktinio mokymo trukmė – 4,5 sav. Gamybinės praktikos mokymo trukmė – 1 savaitė, kuri atliekama ūkininko ūkyje. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami darbo ūkyje – gyvulininkystės, augalininkystės, veterinarijos, verslo pagrindų, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos srityse ir kt. gebėjimai. Programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama kompetencija ūkininkauti. Mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.

 

3. Augalų apsaugos kursai:

 • Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų, (kodas 296162003, trukmė 16 akad. val.) – skirta profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų naudotojams, kurie pirmą kartą klauso šią programą ir neturintiems agronominio išsilavinimo;

 

KEIČIAME IR IŠDUODAME TRAKTORININKŲ PAŽYMĖJIMUS​

TRAKTORININKŲ PAŽYMĖJIMUS KEIČIAME:

PIRMADIENĮ-PENKTADIENĮ  8.00-16.00 VAL.

Informaciją teikia Jurgita Juozėnienė 203 kab.

tel. 861829237

 

1. Pasibaigus galiojimo laikui (išduotų iki 2000-06-01) ir pasibaigus galiojimo terminui (galioja 10 m.);

2. Netinkamas naudoti (susidėvėjęs, sugadintas ir t.t.); 

3. Pasikeitus turinčio asmens duomenims (pavardė, vardas);

4. Jeigu asmuo įgijo teisę vairuoti kitų kategorijų traktorius ir savaeiges mašinas, negu  nurodytos traktorininko pažymėjime.

      Vietoj pamesto ar kitaip prarasto traktorininko pažymėjimo išduodamas naujas pažymėjimas (dublikatas), pateikus teritorinės policijos įstaigos pažymą apie tai, kad traktorininko pažymėjimas nėra sulaikytas. Traktorininko pažymėjimas vietoj pamesto ar kitaip prarasto išduodamas pagal mokymo įstaigos archyvuose turimus duomenis apie įgytą traktorininko kvalifikaciją arba, jeigu traktorininko kvalifikacija buvo įgyta kitoje mokymo įstaigoje, tik gavus šios įstaigos raštišką patvirtinimą apie suteiktą traktorininko kvalifikaciją.

 

Keitimui reikalingi šie dokumentai:

 1. Senas traktorininko pažymėjimas (orginalas);
 2. Asmens dokumentas;
 3. Sveikatos pažymėjimas (forma 083-1/a);
 4. Nuotrauka (3×4 cm).

Formaliojo mokymo programos

 

 

Atnaujinta: 2018-06-11