Neformalus švietimas

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZATORĖ

Darbo vieta: 102 kabinetas

 

Vaida Šeškienė – el.paštas: v.seskiene@ikarpis.lt


Neformaliojo švietimo tikslas – sąlygų asmenybės kūrybiškumui sudarymas, pilnaverčio visuomenės nario formavimas. Neformaliojo švietimo užsiėmimai mokiniams neprivalomi ir laisvai pasirenkami. Neformalusis švietimas organizuojamas popamokinių būrelių ir kitokiomis formomis.

 

Uždaviniai:

  • Skatinti pilietines iniciatyvas, demokratišką požiūrį, lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti.
  • Formuoti vertybines nuostatas.
  • Sudaryti sąlygas skleistis kūrybinėms idėjoms, naujovėms.

 

Neformaliojo švietimo organizatorės:

  • Pristato mokiniams neformaliojo švietimo būrelių pasirinkimo galimybes.
  • Sudaro neformaliojo švietimo užsiėmimų grafiką.
  • Kuruoja  neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimus pagal metinę veiklos programą ir užsiėmimų grafiką.
  • Skatina bendradarbiavimą ir bendravimą su vietos bendruomenės, kitomis švietimo  įstaigomis, organizacijomis.

 

DOKUMENTAI

Renginių planas 2019-2020 m
Būrelių grafikas 2019-2020 m.m
​ 

Atnaujinta: 2020-09-23