Neformalus švietimas

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZATORĖ

Darbo vieta: 102 kabinetas

 

Vaida Šeškienė – el.paštas: v.seskiene@ikarpis.lt


Neformaliojo švietimo tikslas – sąlygų asmenybės kūrybiškumui sudarymas, pilnaverčio visuomenės nario formavimas. Neformaliojo švietimo užsiėmimai mokiniams neprivalomi ir laisvai pasirenkami. Iki rugsėjo 10 dienos mokiniai apsisprendžia, kiek ir kokiam mokyklos siūlomam neformaliajam užsiėmimui jie gali skirti laiko. Neformalusis švietimas organizuojamas popamokinių būrelių ir kitokiomis formomis. Minimalus mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje – 12 mokinių.

 

Uždaviniai:

  • Organizuoti mokyklos bendruomenės kultūrinį gyvenimą.
  • Skatinti pilietines iniciatyvas, demokratišką požiūrį, lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti.
  • Formuoti vertybines nuostatas.
  • Sudaryti sąlygas skleistis kūrybinėms idėjoms, naujovėms.

 

Neformaliojo švietimo organizatorės:

  • Pristato mokiniams neformaliojo švietimo būrelių pasirinkimo galimybes.
  • Sudaro neformaliojo švietimo užsiėmimų grafiką.
  • Kuruoja  neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimus pagal metinę veiklos programą ir užsiėmimų grafiką.
  • Organizuoja įvairias šventes ir renginius.
  • Rengia metinį mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės ir socialinės veiklos planą.
  • Skatina bendradarbiavimą ir bendravimą su vietos bendruomenės, kitomis švietimo  įstaigomis, organizacijomis.

 

DOKUMENTAI

Renginių planas 2019-2020 m
Būrelių grafikas 2019-2020 m.m
​ 

Atnaujinta: 2020-01-22