Tvarkaraščiai

I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. sausio 10 d.

19-G Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

19-G_Veterinarinė slauga_302k

19-G_Augalų apsaugos produktų naudojimas_206k

19-G_Ekologinis ūkininkavimas_206k

19-G_Veterinarinė slauga_302k

19-G_TR2 traktoriaus vairavimas_005k

2_08:55

3_09:50

19-G_Žemės ūkio veiklos vykdymas_103k

4_10:45

19-G_Žemės ūkio veiklos vykdymas_103k

5_12:00

19-G_Žemės ūkio veiklos vykdymas_profesinė etika_308k
 
 

6_12:55

19-G_Žemės ūkio veiklos vykdymas_103k

7_13:50

19-G_Ekologinis ūkininkavimas_206k

8_14:45

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. sausio 10 d.

19-T Technikos priežiūros verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

19-T_Automob ir trakt transmisijų techn priež ir remontas_003k

19-T_Automob ir trakt važiuoklių TPR_205k

19-T_Autom ir trakt elektros, elektronikos įreng TPR_003k

19-T_Įmonės darbo organizavimas_inform tech_204k

19-T_Įmonės darbo organizavimas_inform tech_204k

2_08:55

3_09:50

19-T_Autom ir trakt elektros, elektronikos įreng TPR_003k

19-T_Autom ir trakt elektros, elektronikos įreng TPR_003k
 
 

19-T_Automob ir trakt važiuoklių TPR_205k

19-T_Autom ir trakt elektros, elektronikos įreng TPR_003k

19-T_Automob ir trakt važiuoklių TPR_205k

4_10:45

19-T_Automob ir trakt važiuoklių TPR_205k

5_12:00

19-T_Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas_ss
 
 

 
 
 

6_12:55

19-T_Įmonės darbo organizavimas_vadyba_206k

19-T_Įmonės darbo organizavimas_vadyba_206k

19-T_Automob ir trakt transmisijų techn priež ir remontas_205k
 
 

19-T_Automob ir trakt transmisijų techn priež ir remontas_205k

7_13:50

 
 
 

 
 
 

8_14:45

19-T_Automob ir trakt transmisijų techn priež ir remontas_205k

19-T_Automob ir trakt važiuoklių TPR_205k

9_15:40

19-T_Automob ir trakt važiuoklių TPR_205k
 
 

19-T_Automob ir trakt transmisijų techn priež ir remontas_205k
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. sausio 10 d.

19-ZT Želdinių tvarkytojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

19-ZT_Parkų tvarkymas_211k

19-ZT_Parkų tvarkymas_211k
 
 

19-ZT_Parkų tvarkymas_211k

19-ZT_Želdynų darbų mechanizavimas_111k

19-ZT_Sumedėjusių želdinių priežiūros technologijos_306k
 
 

2_08:55

19-ZT_Aplinkos tvarkymo mašinos, įranga, mechanizmai_111k

19-ZT_Medelynų ūkis_306k

3_09:50

19-ZT_Kompiuterinė grafika_204k
 
 

4_10:45

19-ZT_Augalų apsauga_206k

19-ZT_Augalų apsauga_206k
 
 

19-ZT_Želdinių priežiūra_306k

5_12:00

19-ZT_Kompiuterinė grafika_204k

6_12:55

19-ZT_Fizinis ugdymas_ss
 
 

7_13:50

19-ZT_Kompiuterinė grafika_204k

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. sausio 10 d.

AP212 Apdailininkas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

AP212_Lietuvių kalba ir literatūra_303k

AP212_Fizinis ugdymas_ss
 
 

ŽŪ21_TP212_AP212_Geografija_B_306k/Istorija_B_205k

AP212_Lietuvių kalba ir literatūra_303k

AP212_Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas_104k
 
 

2_08:55

AP212_Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas_104k
 
 

AP212_Anglų k_B1_212k

3_09:50

AP212_Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas_104k
 
 

ŽŪ21_TP212_AP212_Biologija_B_306k/Fizika_B_307k

AP212_Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas_104k

AP212_Anglų k_B1_212k
 
 

4_10:45

AP212_Etika_303k
 
 

AP212_Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas_104k

5_12:00

AP212_Matematika_304k

AP212_Matematika_304k
 
 

AP212_Darbuotojų sauga ir sveikata_308k

6_12:55

AP212_Anglų k_B1_212k

AP212_Matematika_304k
 
 

7_13:50

AP212_Fizinis ugdymas_ss
 
 

AP212_Lietuvių kalba ir literatūra_303k
 
 

AP212_Darbuotojų sauga ir sveikata_308k
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

III_Lietuvių kalba ir literatūra_A_303k
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. sausio 10 d.

AS21V_AS21T_Apskaitininkas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

AS21_Turto dokumentų tvarkymas ir registrav apskaitoje_309k

AS21VSaugus elgesys ekstremaliose situacijose_109k
 
 

 
 
 

AS21_Turto dokumentų tvarkymas ir registrav apskaitoje_309k

 
 
 

2_08:55

AS21_Turto dokumentų tvarkymas ir registrav apskaitoje_309k

AS21 V/T_Įsipareigojimų dok tvarkym ir registravim apsk_204

AS21 V/T_Įsipareigojimų dok tvarkym ir registravim apsk_204

3_09:50

4_10:45

AS21V_Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas_ss
 
 

5_12:00

AS21V_Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas_ss
 
 

AS21 V/T_Įsipareigojimų dok tvarkym ir registravim apsk_204

AS21V_Darbuotojų sauga ir sveikata_308k

6_12:55

AS21_Turto dokumentų tvarkymas ir registrav apskaitoje_309k

AS21 V/T_Įsipareigojimų dok tvarkym ir registravim apsk_204

7_13:50

8_14:45

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. sausio 10 d.

DA21 Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

 
 
 

 
 
 

 
 
 

DA21_Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra_211k

DA_Socialinio, technologinio, meninio ugdymo veikla_211k

2_08:55

DA21_Darbuotojų sauga ir sveikata_308k

DA21_Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra_211k

DA21_Darbuotojų sauga ir sveikata_308k
 
 

3_09:50

DA_Dorinis ugdymas_308k
 
 

4_10:45

DA_Socialinio, technologinio, meninio ugdymo veikla_211k

DA_Socialinio, technologinio, meninio ugdymo veikla_211k

5_12:00

6_12:55

DA_Savarankiškumo ugdymas_211k

DA_Savarankiškumo ugdymas_211k
 
 

7_13:50

DA21_Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra_306k

DA_Savarankiškumo ugdymas_211k
 
 

 
 
 

8_14:45

DA21_Socialinio, technologinio, meninio ugdymo veikla_306k
 
 

DA21_Socialinio, technologinio, meninio ugdymo veikla_306k
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. sausio 10 d.

IC gimnazijos klasė

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

 
 
 

I_Chemija_306*k

I_Anglų kalba I-oji užsienio kalba_110K

I_Anglų kalba I-oji užsienio kalba_110K

I_Lietuvių kalba ir literatūra_303k
 
 

2_08:55

I_Fizinis ugdymas_ss
 
 

I_Etika_303k
 
 

3_09:50

IC_Geografija/Biologija_306k
 
 

I__Istorija_205k
 
 

I_Chemija_306*k

I_Matematika_304k
 
 

I_Matematika_304k
 
 

4_10:45

I_Anglų kalba I-oji užsienio kalba_110K
 
 

Ic_Ekonomika ir verslumas_309k
 
 

I_Fizika_307k

Ic_Informacinės technologijos_204k
 
 

5_12:00

I_Lietuvių kalba ir literatūra_303k

I_Anglų kalba I-oji užsienio kalba_110K
 
 

I__Istorija_205k
 
 

6_12:55

I_Matematika_304k
 
 

I_Fizinis ugdymas_ss
 
 

I_Lietuvių kalba ir literatūra_303k

 
 
 

7_13:50

I_Etika_303k
 
 

I_Pilietiškumo pagrindai_205
 
 

I_Muzika_109k
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

Konsultacijos Prancūzų k (1-oji)_1sav IC/2sav IIC_307k
 
 

 
 
 

I gimn kl_2 sav. Vokiečių kalba_konsultacija_1 sav.
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. sausio 10 d.

IIC gimnazijos klasė

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

II_Anglų kalba I-oji_110k

II_Lietuvių kalba ir literatūra_307K

II_Matematika_304k

II_Lietuvių kalba ir literatūra_307K

II_Pilietiškumo pagrindai_205
 
 

2_08:55

II_Istorija_205k
 
 

3_09:50

II_Istorija_205k
 
 

II_Anglų kalba I-oji_110k

II_Informacinės technologijos_204k
 
 

II_Etika_303k
 
 

4_10:45

II_Geografija/Biologija_306k
 
 

II_Anglų kalba I-oji_110k

II_Matematika_304k

II_Muzika_109k
 
 

5_12:00

II_Chemija_306k

II_Fizinis ugdymas_ss

 
 
 

6_12:55

II_Chemija_306k

II_Fizika_307k

 
 
 

7_13:50

II_Matematika_304k
 
 

 
 
 

8_14:45

10C_Konsultac 1sav_Vokiečių k 1-oji/2sav_Anglų k 2-oji /212k
 
 

Konsultacijos Prancūzų k (1-oji)_1sav IC/2sav IIC_307k
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

2c_Prancūzų kalba_2-oji_konsultacijos_307k
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. sausio 10 d.

SV21T2_Suvirintojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

 
 
 

SV21T21_Suvirinimo modulis_003k

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2_08:55

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3_09:50

 
 
 

 
 
 

SV21T21_Suvirinimo modulis_003k

 
 
 

 
 
 

4_10:45

 
 
 

SV21T21_Suvirinimo modulis_003k

 
 
 

SV21T21_Suvirinimo modulis_003k

5_12:00

 
 
 

 
 
 

6_12:55

SV21T21_Suvirinimo modulis_003k

SV21T21_Suvirinimo modulis_003k

7_13:50

 
 
 

8_14:45

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. sausio 10 d.

TP201 Technikos priežiūros verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

ŽŪ20/TP201_Istorija_B_205k/Geografija_B_306k

TP201_Transporto priemonių vairavimo pagrindai_201k
 
 

TP201_Transporto priemonių vairavimo pagrindai_201k
 
 

TP201_Automobilių ir traktorių maitin sist techn pr ir rem_003k

TP201_Anglų kalba_B1_110k
 
 

2_08:55

TP201_Lietuvių kalba ir literatūra_303k
 
 

TP201_Fizinis ugdymas_ss
 
 

TP201_Transporto priemonių vairavimo pagrindai_201k

3_09:50

TP201_Transporto priemonių vairavimo pagrindai_201k
 
 

TP201_Matematika_B_304k

TP201_Lietuvių kalba ir literatūra_303k

TP201_Lietuvių kalba ir literatūra_303k
 
 

4_10:45

TP201_Fizinis ugdymas_ss
 
 

TP201_Anglų kalba_B1_110k

5_12:00

TP201_Anglų kalba_B1_110k

ŽŪ20/TP201_Biologija_306k/Fizika_307k

TP201_Automobilių ir traktorių maitin sist techn pr ir rem_205k

TP201_Matematika_B_304k
 
 

6_12:55

 
 
 

7_13:50

TP201_Automobilių ir traktorių maitin sist techn pr ir rem_205k
 
 

TP201_Fizika_307k
 
 

TP201_Automobilių ir traktorių maitin sist techn pr ir rem_205k
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Prancūzų k_A2_307k(III gimn kl_1 sav/IV gimn kl_ 2 sav)
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. sausio 10 d.

TP212_Technikos priežiūros verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

TP212/ŽŪ21_Matematika_304k

ŽŪ21/TP212_Anglų k_110k

ŽŪ21_TP212_AP212_Geografija_B_306k/Istorija_B_205k

 
 
 

TP212_Bendrieji mechaniko darbai_003k

2_08:55

TP212_Bendrieji mechaniko darbai_205k

3_09:50

TP212/ŽŪ21_Lietuvių kalbair literatūra (B)_303k
 
 

ŽŪ21_TP212_AP212_Biologija_B_306k/Fizika_B_307k

ŽŪ21/TP212_Anglų k_110k
 
 

4_10:45

TP212_Bendrieji mechaniko darbai_205k

TP21_ŽŪ21_Fizinis ugdymas_ss
 
 

ŽŪ21_TP212_Etika_303k
 
 

5_12:00

TP212/ŽŪ21_Lietuvių kalbair literatūra (B)_303k

TP212/ŽŪ21_Lietuvių kalbair literatūra (B)_303k

ŽŪ21/TP212_Anglų k_110k

6_12:55

TP212_Darbuotojų sauga ir sveikata_308k
 
 

7_13:50

TP21_ŽŪ21_Fizinis ugdymas_ss
 
 

TP212_Darbuotojų sauga ir sveikata_308k
 
 

TP212/ŽŪ21_Matematika_304k
 
 

TP212/ŽŪ21_Matematika_304k
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. sausio 10 d.

ŽŪ20 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

ŽŪ20/TP201_Istorija_B_205k/Geografija_B_306k

ŽŪ20_Matematika_B_304k

ŽŪ20_Lietuvių kalba ir literatūra_303k

ZU20_Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_305k

 
 
 

2_08:55

ZU20_Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_305k

3_09:50

ŽŪ20_Anglų kalba(B1)_110k
 
 

ZU20_Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_305k
 
 

ŽŪ20_Fizinis ugdymas_ss
 
 

4_10:45

ŽŪ20_Matematika_B_304k
 
 

ŽŪ20_Lietuvių kalba ir literatūra_303k
 
 

ŽŪ20_Matematika_B_304k
 
 

ŽŪ20_Lietuvių kalba ir literatūra_303k
 
 

5_12:00

ŽŪ20_Įvairųžių rūšių gyvulių auginimas_302k

ŽŪ20/TP201_Biologija_306k/Fizika_307k

ŽŪ20_Įvairųžių rūšių gyvulių auginimas_302k
 
 

ŽŪ20_Įvairųžių rūšių gyvulių auginimas_302k

ŽŪ20_Įvairųžių rūšių gyvulių auginimas_302k

6_12:55

ŽŪ20_Anglų kalba(B1)_110k

7_13:50

ŽŪ20_Anglų kalba(B1)_110k
 
 

ŽŪ20_Fizinis ugdymas_ss
 
 

ŽŪ20_Anglų kalba(B1)_110k
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Prancūzų k_A2_307k(III gimn kl_1 sav/IV gimn kl_ 2 sav)
 
 

ŽŪ20_Anglų kalba(B1)_110k
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. sausio 10 d.

ŽŪ20V_ŽŪ20T_Zemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

ŽŪ20VT_Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_305k

ŽŪVT20_Veterinarinė slauga_302k

ŽŪ20V_Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas_ss
 
 

 
 
 

 
 
 

2_08:55

ŽŪ20V_TR2 traktorių vairavimas_005k

 
 
 

ŽŪVT20_19-G_Ūkio veiklos apskaita_103k

3_09:50

 
 
 

4_10:45

ŽŪ20VT_Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_305k

ŽŪ20VT_Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_305k

5_12:00

ŽŪ20VT_Ekologinis ūkininkavimas_305k

6_12:55

ŽŪ20VT_Ekologinis ūkininkavimas_305k

7_13:50

8_14:45

ZU20V_Saugus elgesys ekstremaliose situacijose_306k
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. sausio 10 d.

ŽŪ21_Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

TP212/ŽŪ21_Matematika_304k

ŽŪ21/TP212_Anglų k_110k

ŽŪ21_TP212_AP212_Geografija_B_306k/Istorija_B_205k

ŽŪ21Ūkininkavimo pradmenys_205k
 
 

ŽŪ21TR1 kategorijos traktorių vairavimas_201k
 
 

2_08:55

ŽŪ21TR1 kategorijos traktorių vairavimas_005k

ŽŪ21_Darbuotojų sauga ir sveikata_308k

3_09:50

TP212/ŽŪ21_Lietuvių kalbair literatūra (B)_303k
 
 

ŽŪ21_TP212_AP212_Biologija_B_306k/Fizika_B_307k

ŽŪ21/TP212_Anglų k_110k
 
 

4_10:45

ŽŪ21TR1 kategorijos traktorių vairavimas_201k

TP21_ŽŪ21_Fizinis ugdymas_ss
 
 

ŽŪ21_Darbuotojų sauga ir sveikata_308k
 
 

ŽŪ21_TP212_Etika_303k
 
 

5_12:00

TP212/ŽŪ21_Lietuvių kalbair literatūra (B)_303k

TP212/ŽŪ21_Lietuvių kalbair literatūra (B)_303k

ŽŪ21TR1 kategorijos traktorių vairavimas_201k

ŽŪ21/TP212_Anglų k_110k

6_12:55

7_13:50

TP21_ŽŪ21_Fizinis ugdymas_ss
 
 

 
 
 

TP212/ŽŪ21_Matematika_304k
 
 

TP212/ŽŪ21_Matematika_304k
 
 

8_14:45

ŽŪ21Ūkininkavimo pradmenys_205k
 
 

 
 
 

ŽŪ21Ūkininkavimo pradmenys_205k
 
 

Prancūzų k_A2_307k(III gimn kl_1 sav/IV gimn kl_ 2 sav)
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

I pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. sausio 10 d.

ŽŪ21V_ŽŪ21T_Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

ŽŪ21V/T_TR1 kategorijos traktorių vairavimas_201k

 
 
 

ŽŪ21_V/T_Įvairių rūšių gyvulių auginimas_302k

ŽŪ21V/T_TR1 kategorijos traktorių vairavimas_201k

ŽŪ21_V/T_Įvairių rūšių gyvulių auginimas_302k

2_08:55

ŽU21V_Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas_ss

3_09:50

ŽŪ21_V/T_Įvairių rūšių gyvulių auginimas_302k

4_10:45

ŽŪ21_V/T_Įvairių rūšių gyvulių auginimas_302k
 
 

5_12:00

ŽŪ21VT_Žemės ūkio veiklos vykdymas_Profesinė etika_308k

ŽŪ21_V/T_TR1 kategorijos traktoriaus vairavimas_005k

ŽŪ21VT_Žemės ūkio veiklos vykdymas_vadyba_109k

ŽŪ21_V/T_TR1 kategorijos traktoriaus vairavimas_005k

ŽŪ21V/T_TR1 kategorijos traktorių vairavimas_201k
 
 

6_12:55

 
 
 

7_13:50

 
 
 

ŽU21V_Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas_ss
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

ŽŪ21_V/T_Žemės ūkio veiklos vykdymas_Užsienio k_110k
 
 

 
 
 

ŽŪ21_V/T_Žemės ūkio veiklos vykdymas_Užsienio k_110k
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35