Tvarkaraščiai

Pamokų tvarkaraščio rengimo tvarkos aprašas

 

Dėmesio!

 

Mokiniai:

  • turintys signaliniame pusmetyje neigiamus įvertinimus,
  • norintys pagilinti dalyko žinias ir gauti aukštesnį dalyko įvertinimą II pusmetyje,

 

tvarkaraštyje nurodytu laiku susisiekite su dalykų mokytojais per Messengerį skambučiu ar žinute, per el paštą, telefono skambučiu ar kt. nuotoliniais būdais dėl reikalingos mokymosi pagalbos (konsultacijų).

 

II pusmečio pamokų ir pedagoginės pagalbos mokiniui (konsultacijų) nuotoliniu būdu

tvarkaraštis nuo 2020 m. birželio 1d.

I gimnazijos klasė

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

I_Geografija_306k
 
 

I_Fizinis ugdymas_ss
 
 

I_ I-oji užsienio kalba Anglų kalba _110k/

Prancūzų k_111k
 
 

I_Dailė_211k
 
 

I_Fizika_307k
 
 

2_08:55

I_Biologija_306k
 
 

I_Lietuvių kalba ir literatūra_303k
 
 

I_ II-oji užsienio kalba Rusų kalba _104k/

Prancūzų k_111k


 
 

I_Matematika_304k
 
 

I_Chemija_307k
 
 

3_09:50

I_Lietuvių kalba ir literatūra_303k

I_Matematika_304k
 
 

I_Ekonomika ir verslumas_103k
 
 

I_Informacinės technologijos_204k/Matematika_304k

I__Istorija_205k
 
 

4_10:45

I_Etika_303k

I_Technologijos_308k 

I_Muzika_306k 

I_Pilietiškumo pagrindai_205

11.30-12.00

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5_12:00

 
 
 

 
 
 

 
 
 


 

 
 
 

6_12:55

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Dėmesio!

 

Mokiniai:

•           turintys signaliniame pusmetyje neigiamus įvertinimus,

•           norintys pagilinti dalyko žinias ir gauti aukštesnį dalyko įvertinimą II pusmetyje,

 

tvarkaraštyje nurodytu laiku susisiekite su dalykų mokytojais per Messengerį skambučiu ar žinute, per el paštą, telefono skambučiu ar kt. nuotoliniais būdais dėl reikalingos mokymosi pagalbos (konsultacijų).

 

II pusmečio pamokų ir pedagoginės pagalbos mokiniui (konsultacijų) nuotoliniu būdu

tvarkaraštis nuo 2020 m. birželio 1d.


II gimnazijos klasė

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

  II gimnaz. kl_

Muzika_306k  

II_Lietuvių kalba ir literatūra_307K

 
II gimnaz. kl_

Technologijos_308k 
 

II_Matematika_304k
 
 

II_Pilietiškumo pagrindai_205
 
 

2_08:55

II gimnaz. kl_Etika_303k
 
 

II_Matematika_304k
 
 

II_ I-oji užsienio kalba Anglų kalba _212k/

Prancūzų k_111k
 

II_Istorija_205k
 
 

3_09:50

II gimnaz. kl_Geografija_306k
 
 

II gimn kl_Fizinis ugdymas_ss
 
 

II_ II-oji užsienio kalba Rusų kalba _104k/

Prancūzų k_111k
 
 

II gimnaz. klasė_Dailė_211k
 
 

II gimn. klasė_Chemija_307k
 
 

4_10:45

II_Biologija_306k
 
 

II_Matematika_304k
 
 

II_Lietuvių kalba ir literatūra_307K
 
 

II_Lietuvių kalba ir literatūra_307K
 
 

II gimnaz. kl_Fizika_307k
 
 

11.30-12.00

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5_12:00

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

6_12:55

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Dėmesio!

 

Mokiniai:

•           turintys signaliniame pusmetyje neigiamus bendrojo ugdymo dalykų įvertinimus,

•           norintys pagilinti bendrojo ugdymo dalykų žinias ir gauti aukštesnį įvertinimą II pusmetyje,

 

tvarkaraštyje nurodytu laiku susisiekite su bendrojo ugdymo dalykų mokytojais per Messengerį skambučiu ar žinute, per el paštą, telefono skambučiu ar kt. nuotoliniais būdais dėl reikalingos mokymosi pagalbos (konsultacijų).

Profesijos dalykų pamokos vyksta nuotoliniu būdu.

 

II pusmečio pamokų ir pedagoginės pagalbos mokiniui (konsultacijų) nuotoliniu būdu

tvarkaraštis nuo 2020 m. birželio 1d.

19-G Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

19-G_Lauko augalų auginimas_206k

19-GT_Geografija_B_306k/Istorija_B_205k
 
 

19-G_Matematika_304k
 
 

19-G_Etika/Lietuvių kalba ir literatūra_B_303k
 
 

19-G_Lauko augalų auginimas_206k

2_08:55

19-G_Matematika_304k
 
 

19-GT_Biologija_B_306k/Fizika_B_310k
 
 

19-G_Lietuvių kalba ir literatūra (B)_303k

3_09:50

19-G_Lietuvių kalba ir literatūra (B)_303k
 
 

19-G_Anglų kalba_B1_110k/

Prancūzų k_111k
 
 

4_10:45

19-G_Fizinis ugdymas_ss
 
 

19-G_Lauko augalų auginimas_206k
 
 

 
 
 

11.30-12.00

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5_12:00

 
 
 

 
 
 

19-G_Lauko augalų auginimas_206k

 
 
 

 
 
 

6_12:55

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Dėmesio!

 

Mokiniai:

•           turintys signaliniame pusmetyje neigiamus bendrojo ugdymo dalykų įvertinimus,

•           norintys pagilinti bendrojo ugdymo dalykų žinias ir gauti aukštesnį įvertinimą II pusmetyje,

 

tvarkaraštyje nurodytu laiku susisiekite su bendrojo ugdymo dalykų mokytojais per Messengerį skambučiu ar žinute, per el paštą, telefono skambučiu ar kt. nuotoliniais būdais dėl reikalingos mokymosi pagalbos (konsultacijų).

Profesijos dalykų pamokos vyksta nuotoliniu būdu

 

II pusmečio pamokų ir pedagoginės pagalbos mokiniui (konsultacijų) nuotoliniu būdu

tvarkaraštis nuo 2020 m. birželio 1d.

19-T Technikos priežiūros verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

 
 
 

19-GT_Geografija_B_306k/Istorija_B_205k
 
 

19-T_Lietuvių kalbair literatūra (B)_307k
 
 

19-T_AT variklių techn priež ir remontas_003k

19-T_AT variklių techn priež ir remontas_003k

2_08:55

19-T_AT variklių techn priež ir remontas_205k

19-T_Fizinis ugdymas_ss
 
 

19-GT_Biologija_B_306k/Fizika_B_310k
 
 

3_09:50

19-T_Lietuvių kalbair literatūra (B)_307k

19-T_Matematika_304k

19-T_Anglų kalba_B1_212k
 
 

4_10:45

19-T_Etika_B_303k
 
 

11.30-12.00

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5_12:00

 
 
 

19-T_AT variklių techn priež ir remontas_003k

19-T_Matematika_A_304k
 
 

 
 
 

19-T_AT variklių techn priež ir remontas_003k

6_12:55

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis

nuo 2020 m. birželio 1d.

19-Z Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

19-Z_Lauko augalų auginimas_305k

 
 
 

 
 
 

19-Z_Lauko augalų auginimas_305k

19-Z_Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k

2_08:55

 
 
 

19-Z_Fizinis ugdymas_ss
 
 

3_09:50

19-Z_Žemės ūkio veiklos vykdymas_vadyba_103k

19-Z_Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k

4_10:45

11.30-12.00

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5_12:00

 
 
 

19-Z_Lauko augalų auginimas_305k

19-Z_Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k

 
 
 

 
 
 

6_12:55

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis

nuo 2020 m. birželio 1d.

19-ZT Želdinių tvarkytojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

19-ZT-Braižyba ir specialusis piešimas_211k

19-ZT_Gėlininkystė_211k

19-ZT_Fizinis ugdymas_ss
 
 

19-ZT-Augalininkystės pagrindai_206k

19-ZT_Lietuvių kalbos kultūra ir spec. kalba_303k
 
 

2_08:55

19-ZT_Želdinių įrengimas_104k

19-ZT_Aplinkosaugos pagrindai_109k

3_09:50

19-ZT_Aplinkosaugos pagrindai_109k
 
 

19-ZT_Floristinis dizainas_211k

4_10:45

19-ZT_Profesijos informacinės technologijos_204k
 
 

 
 
 

11.30-12.00

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5_12:00

19-ZT_Floristinis dizainas_211k

19-ZT_Gėlininkystė_211k

19-ZT_Želdinių įrengimas_104k
 
 

19-ZT_Floristinis dizainas_211k

 
 
 

6_12:55

19-ZT_Floristinis dizainas_211k
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2020 m.

birželio 1d.

18-ZT Želdinių tvarkytojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

18-ZT_Kompiuterinė grafika_304k

 
 
 

18-ZT_Želdynų priežiūra_211k

18-ZT_Medelynų ūkis_104k

18-ZT_Parkų tvarkymas_211k

2_08:55

18-ZT_Dendrologijos pagrindai_306k

3_09:50

18-ZT_Želdynų priežiūra_211k

18-ZT_Fizinis ugdymas_ss
 
 

18-ZT_Sumedėjusių želdinių priežiūros technologijos_211k

4_10:45

18-ZT_Augalų apsauga_211k
 
 

18-ZT_Želdynų priežiūra_211k
 
 

11.30-12.00

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5_12:00

18-ZT_Kompiuterinė grafika_304k

18-ZT_Dendrologijos pagrindai_306k

18-ZT_Floristinis dizainas_211k
 
 

 
 
 

 
 
 

6_12:55

18-ZT_Medelynų ūkis_104k

 
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

II pusmečio konsultacijų, vykstančių gyvai, tvarkaraštis

nuo 2020 m. birželio 1d.

18-G Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

 
 
 

18-GT_konsultacija_Matematika_B_304k
 
 

18-TG_konsultacija_Istorija_B_205k/Geografija_B_306k
 
 

18-G_KONSULTACIJOS_Lietuvių kalba ir literatūra_307k

 
 
 

2_08:55

 
 
 

18-G_Konsult_Matematika304k/Augal PGR_305k/Įv rūšuų gyv au_302k

18-G_konsultacija_Anglų kalba(B1)_110k
 
 

 
 
 

3_09:50

 
 
 

18-GT_konsultacija_Biologija_306k/Fizika_307k
 
 

 
 
 

4_10:45

 
 
 

18-G_konsultacija_Fizinis ugdymas_ss
 
 

 
 
 

 
 
 

11.30-12.00

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5_12:00

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

6_12:55

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

II pusmečio konsultacijų, vykstančių gyvai, tvarkaraštis

 nuo 2020 m. birželio 1d.

18-T Technikos priežiūros verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

 
 
 

18-GT_konsultacija_Matematika_B_304k
 
 

18-TG_konsultacija_Istorija_B_205k/Geografija_B_306k
 
 

 
 
 

 
 
 

2_08:55

 
 
 

18-T_Konsultac_Matematika_304k/AT pap įrengTPR_003k/205k

18-T_Konsultacija_Anglų k_B1,B2_212k
 
 

 
 
 

18-T_KONSULTACIJOS_Lietuvių kalba ir literatūra_303k

3_09:50

 
 
 

18-GT_konsultacija_Biologija_306k/Fizika_307k
 
 

 
 
 

4_10:45

 
 
 

18-T_Anglų k_B2_212k
 
 

 
 
 

11.30-12.00

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5_12:00

 
 
 

 

18-T_Konsultac_Fizinis ugdymas_ss
 
 

 
 
 

 
 
 

6_12:55

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40