Tvarkaraščiai

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 2d.

19-G Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

19-G_Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k

19-G_Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k

 
 
 

19-G_Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_302k

19-G_Ūkio veiklos apskaita_103k

2_08:55

19-G_Ūkio veiklos apskaita_103k

3_09:50

4_10:45

19-G_Ūkio veiklos apskaita_103k

5_12:00

19-G_Netradicinių augalų auginimas_305k

19-G_Netradicinių augalų auginimas_305k

6_12:55

7_13:50

8_14:45

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 2d.

19-T Technikos priežiūros verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

19-T_Žemės ūkio mašinų TPR_005k

19-T_Žemės ūkio mašinų TPR_201k
 
 

19-T_Žemės ūkio mašinų TPR_201k
 
 

19-T_Žemės ūkio mašinų TPR_201k
 
 

19-T_Žemės ūkio mašinų TPR_201k

2_08:55

19-T_Žemės ūkio mašinų TPR_005k

19-T_Žemės ūkio mašinų TPR_005k

19-T_Žemės ūkio mašinų TPR_005k
 
 

3_09:50

 
 
 

 
 
 

4_10:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5_12:00

 
 
 

19-T_TPR modulis_003k
 
 

 
 
 

 
 
 

6_12:55

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 2d.

AP212 Apdailininkas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

AP212_Statybos modulis_104k

AP212_Statybos modulis_104k
 
 

ŽŪ21_TP212_AP212_Geografija_B_306k/Istorija_B_205k

AP212_Statybos modulis_104k

AP212_Statybos modulis_104k

2_08:55

ŽŪ21_TP212_AP212_Geografija_B_306k/Istorija_B_205k
 
 

3_09:50

ŽŪ21_TP212_AP212_Biologija_B_306k/Fizika_B_307k

AP212_Statybos modulis_104k

AP212_Saugus elgesys ekstremaliose situacijose_111k
 
 

4_10:45

AP212_Statybos modulis_104k

5_12:00

 
 
 

6_12:55

AP212_Statybos modulis_104k

 
 
 

7_13:50

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 2d.

AS21V_AS21T_Apskaitininkas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

AS21_Profesijos modulis_309k

AS21_Profesijos modulis_309k

AS21_Profesijos modulis_309k

AS21_Profesijos modulis_309k
 
 

AS21_Profesijos modulis_309k

2_08:55

AS21 V/T_Įsipareigojimų dok tvarkym ir registravim apsk_204

3_09:50

AS21 V/T_Įsipareigojimų dok tvarkym ir registravim apsk_204
 
 

4_10:45

AS21 V/T_Įsipareigojimų dok tvarkym ir registravim apsk_204

AS21_Profesijos modulis_309k

AS21_Profesijos modulis_309k

5_12:00

AS21 V/T_Įsipareigojimų dok tvarkym ir registravim apsk_204
 
 

6_12:55

AS21_Profesijos modulis_309k

7_13:50

8_14:45

AS21_Profesijos modulis_309k
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 2d.

DA21 Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

DA21_Sąmoningas fizinio aktyvumo ugdymas_ss
 
 

 
 
 

DA21_Socialinio technologinio, meninio ugdymo veikla_306k

DA21_Socialinio technologinio, meninio ugdymo veikla_306k

DA_Dorinis ugdymas_308k
 
 

2_08:55

DA_Socialinio, technologinio, meninio ugdymo veikla_211k

DA_Dorinis ugdymas_308k

DA_Socialinio, technologinio, meninio ugdymo veikla_211k

3_09:50

4_10:45

DA21_Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra_211k

DA21_Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra_211k

DA21_Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra_306k

DA21_Saugus elgesys ekstremaliose situacijose_111k
 
 

5_12:00

DA21_Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra_306k

DA21_Informacinės technologijos_204k

6_12:55

7_13:50

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 2d.

IC gimnazijos klasė

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

 
 
 

I_Rusų kalba II-oji užsienio kalba_109k

 
 
 

 
 
 

I_Matematika_304k

2_08:55

I_Fizinis ugdymas_ss
 
 

I_Muzika_109k
 
 

Ic_Ekonomika ir verslumas_309k

3_09:50

IC_Geografija_306k
 
 

I_Chemija_306*k

Ic_Ekonomika ir verslumas_309k
 
 

4_10:45

Ic_Ekonomika ir verslumas_309k

I__Istorija_205k
 
 

I_Fizika_307k

I__Istorija_205k
 
 

5_12:00

Ic_Ekonomika ir verslumas_309k
 
 

I_Biologija_306k

I_Pilietiškumo pagrindai_205
 
 

6_12:55

I_Fizika_307k

I_Rusų kalba II-oji užsienio kalba_109k

 
 
 

7_13:50

IC_Geografija_306k

 
 
 

8_14:45

I_Biologija_306k
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 2d.

IIC gimnazijos klasė

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Nuklinė_7:05

 

II_Lietuvių kalba ir literatūra_307K
 
 

II_Fizika_307k
 
 

 
 
 

II_Lietuvių kalba ir literatūra_307K
 
 

1_08:00

 
 
 

II_Technologijos_308k
 
 

II_Lietuvių kalba ir literatūra_307K

II_Technologijos_308k

II_Lietuvių kalba ir literatūra_307K

II_Pilietiškumo pagrindai_205
 
 

2_08:55

II_Istorija_205k
 
 

3_09:50

II_Istorija_205k
 
 

II_Istorija_205k
 
 

II_Istorija_205k

II_Matematika_304k

4_10:45

II_Chemija_306k

II_Rusų kalba_109k

II_Rusų kalba_109k

5_12:00

II_Technologijos_308k

 
 
 

6_12:55

II_Geografija_306k
 
 

II_Fizika_307k

 
 
 

7_13:50

II_Biologija_306k
 
 

 
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 2d.

SV21T2_Suvirintojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2_08:55

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3_09:50

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4_10:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5_12:00

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

6_12:55

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8_14:45

SV21T21_Suvirinimo modulis_003k

SV21T21_Suvirinimo modulis_003k

SV21T21_Suvirinimo modulis_003k

SV21T21_Suvirinimo modulis_003k

SV21T21_Suvirinimo modulis_003k

9_15:40

10-11_16:35

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 2d.

TP201 Technikos priežiūros verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Nulinė_7:05

Prancūzų k_A2_307k(III gimn kl_1 sav/IV gimn kl_ 2 sav)
 
 

 

 

 

 

1_08:00

ŽŪ20/TP201_Istorija_B_205k/Geografija_B_306k

 
 
 

TP201_TPR modulis_0036k

TP201_TPR modulis_0036k

TP201_TPR modulis_0036k

2_08:55

TP201_TPR modulis_0036k

3_09:50

TP201_TPR modulis_0036k

TP201_TPR modulis_205k
 
 

4_10:45

 
 
 

5_12:00

TP201_TPR modulis_205k
 
 

TP201_TPR modulis_205k

TP201_TPR modulis_205k

 
 
 

6_12:55

ŽŪ20/TP201_Istorija_B_205k/Geografija_B_306k

 
 
 

7_13:50

TP201_TPR modulis_205k

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 2d.

TP212_Technikos priežiūros verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

TP212_TPR modulis_003k

TP212_TPR modulis_205k
 
 

ŽŪ21_TP212_AP212_Geografija_B_306k/Istorija_B_205k

TP212_TPR modulis_205k

 
 
 

2_08:55

ŽŪ21_TP212_AP212_Geografija_B_306k/Istorija_B_205k
 
 

 
 
 

3_09:50

 
 
 

ŽŪ21_TP212_AP212_Biologija_B_306k/Fizika_B_307k

TP21_ŽŪ21_Fizinis ugdymas_ss

TP212_TPR modulis_003k

4_10:45

TP212_TPR modulis_205k

5_12:00

TP212_TPR modulis_003k

TP212_TPR modulis_003k

6_12:55

TP212_TPR modulis_003k

7_13:50

TP212_TPR modulis_003k
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 2d.

ŽŪ20 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Nulinė_7:05

Prancūzų k_A2_307k(III gimn kl_1 sav/IV gimn kl_ 2 sav)
 
 

 

 

 

 

1_08:00

ŽŪ20/TP201_Istorija_B_205k/Geografija_B_306k

ZU20_Biologija B_306k
 
 

ZU20_Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_305k

ZU20_Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_305k

ZU20_Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_305k

2_08:55

ZU20_Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_305k

3_09:50

ZU20_Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas_305k
 
 

4_10:45

ŽŪ20_Įvairių rūšių gyvulių auginimas_302k

5_12:00

 
 
 

ŽŪ20_Saugus elgesys ekstremaliose situacijose_111k

ŽŪ20_Įvairių rūšių gyvulių auginimas_302k

6_12:55

ŽŪ20/TP201_Istorija_B_205k/Geografija_B_306k

 
 
 

7_13:50

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 2d.

ŽŪ20V_ŽŪ20T_Zemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Nulinė_7:05

 

ZU20VT_Daržininkystės pradmenys_305k
 
 

 

 

 

1_08:00

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ŽŪVT20_Veterinarinė slauga_302k

2_08:55

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3_09:50

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4_10:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5_12:00

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ZU20VT_Daržininkystės pradmenys_305k

 
 
 

6_12:55

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

ŽŪVT20_Veterinarinė slauga_302k

 
 
 

8_14:45

ZU20VT_Daržininkystės pradmenys_305k

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35

 
 
 

ZU20VT_Daržininkystės pradmenys_305k
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 2d.

ŽŪ21_Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Nulinė_7:05

Prancūzų k_A2_307k(III gimn kl_1 sav/IV gimn kl_ 2 sav)

 

 

 

 

1_08:00

ZU21_Lauko augalų auginimas_206k

 
 
 

ŽŪ21_TP212_AP212_Geografija_B_306k/Istorija_B_205k

ZU21_Lauko augalų auginimas_206k

ZU21_Lauko augalų auginimas_206k

2_08:55

ŽŪ21_TP212_AP212_Geografija_B_306k/Istorija_B_205k
 
 

3_09:50

ŽŪ21_TP212_AP212_Biologija_B_306k/Fizika_B_307k

TP21_ŽŪ21_Fizinis ugdymas_ss

4_10:45

5_12:00

ZU21_Lauko augalų auginimas_206k

 
 
 

6_12:55

ZU21_Lauko augalų auginimas_206k

 
 
 

7_13:50

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 2d.

ŽŪ21V_ŽŪ21T_Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

ŽŪ21V/T_Lauko augalų auginimas_305k

 
 
 

ŽŪ21_V/T_Gyvulininkystės modulis_302k

 
 
 

 
 
 

2_08:55

 
 
 

 
 
 

ŽŪ21VT_Žemės ūkio veiklos vykdymas_vadyba_109k
 
 

3_09:50

ŽŪ21VT_Žemės ūkio veiklos vykdymas_vadyba_109k
 
 

 
 
 

 
 
 

ŽŪ21_V/T_Gyvulininkystės modulis_302k

4_10:45

ŽŪ21V/T_Lauko augalų auginimas_305k

 
 
 

ŽŪ21VT_Žemės ūkio veiklos vykdymas_vadyba_109k

5_12:00

ŽŪ21VT_Žemės ūkio veiklos vykdymas_vadyba_109k
 
 

 
 
 

6_12:55

ŽŪ21V/T_Lauko augalų auginimas_305k

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

8_14:45

ŽŪ21_V/T_Gyvulininkystės modulis_302k

 
 
 

ŽŪ21V/T_Lauko augalų auginimas_305k

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

10-11_16:35