Tvarkaraščiai

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 23d.

AP212 Apdailininkas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Nulinė_7:05

AP212_Statybos modulis_104k
 
 

AP212_Statybos modulis_104k
 
 

 

 

 

1_08:00

AP212_Statybos modulis_104k

AP212_Statybos modulis_104k
 
 

ŽŪ21_TP212_AP212_Geogra

fija_B_

306k/Istorija_B_205k

AP212_Statybos modulis_104k

AP212_Statybos modulis_104k

2_08:55

AP212_Matematika_304k

3_09:50

AP212_Fizinis ugdymas_ss
 
 

AP212_Statybos modulis_

104k

4_10:45

ŽŪ21_TP212_AP212_Geografija_B_306k/

Istorija_B_205k
 
 

ŽŪ21_TP212_AP212_Fizika_B_307k
 
 

5_12:00

AP212_Etika_303k
 
 

AP212_Statybos modulis_104k

 
 
 

6_12:55

AP212_Statybos modulis_104k

 
 
 

7_13:50

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 23d.

DA21 Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

DA21_Informacinės technologijos_204k

DA_Socialinio, technologinio, meninio ugdymo veikla_211k

DA21_Socialinio technologinio, meninio ugdymo veikla_306k

DA21_Socialinio technologinio, meninio ugdymo veikla_306k

DA_Socialinio, technologinio, meninio ugdymo veikla_211k

2_08:55

3_09:50

DA21_Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra_306k
 
 

DA21_Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra_306k

4_10:45

DA21_Sąmoningas fizinio aktyvumo ugdymas_ss
 
 

 
 
 

5_12:00

 
 
 

 

 
 
 

6_12:55

 
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 23d.

IC gimnazijos klasė

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

IC_Geografija_306k

I_Rusų kalba II-oji užsienio kalba_109k

 
 

I_Matematika_304k

I_Pilietiškumo pagrindai_205
 
 

2_08:55

I_Lietuvių kalba ir literatūra_303k

I__Istorija_205k
 
 

3_09:50

I__Istorija_205k
 
 

Ic_Informacinės technologijos_204k
 
 

I_Matematika_304k

4_10:45

I_Etika_303k
 
 

I_Matematika_304k

IC_Geografija_306k

I_Rusų kalba II-oji užsienio kalba_109k

5_12:00

I_Biologija_306k
 
 

 

6_12:55

I_Matematika_304k

 
 
 

I_Biologija_306k
 
 

I_Fizika_307k
 
 

7_13:50

 
 
 

I_Chemija_306*k
 
 

 
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 23d.

IIC gimnazijos klasė

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

 
 
 

II_Lietuvių kalba ir literatūra_307K

II_Matematika_304k

II_Lietuvių kalba ir literatūra_307K

II_Matematika_304k

2_08:55

II_Istorija_205k
 
 

3_09:50

II_Matematika_304k

II_Geografija_306k
 
 

II_Istorija_205k
 
 

4_10:45

II_Rusų kalba_109k

II_Pilietiškumo pagrindai_205
 
 

II_Dailė_211k
 
 

5_12:00

II_Informacinės technologijos_204k
 
 

 

II_Fizika_307k
 
 

 
 
 

6_12:55

II_Biologija_306k
 
 

II_Rusų kalba_109k

 
 
 

7_13:50

II_Geografija_306k
 
 

 
 
 

 
 
 

8_14:45

II_Chemija_306k
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 23d.

SV21T2_Suvirintojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

SV21T21_Suvirinimo modulis_003k

 
 
 

SV21T21_Suvirinimo modulis_003k

SV21T21_Suvirinimo modulis_003k

 
 
 

2_08:55

 
 
 

 
 
 

3_09:50

 
 
 

 
 
 

4_10:45

SV21T21_Suvirinimo modulis_003k

 
 
 

5_12:00

 
 
 

6_12:55

 
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 23d.

TP212_Technikos priežiūros verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

ŽŪ21_TP212_Etika_303k
 
 

TP21_ŽŪ21_Fizinis ugdymas_ss
 
 

ŽŪ21_TP212_AP212_Geografija_

B_306k/Istorija_B_205k

TP212_TPR modulis_205k

TP212_TPR modulis_003k

2_08:55

TP212/ŽŪ21_Lietuvių kalbair literatūra (B)_303k

TP212_TPR modulis_003k

3_09:50

TP212/ŽŪ21_Matematika_304k

4_10:45

ŽŪ21_TP212_AP212_Geografija_B_306k/

Istorija_B_205k
 
 

ŽŪ21_TP212_AP212_Fizika_B_307k
 
 

 
 
 

5_12:00

TP212_TPR modulis_205k

 
 
 

 
 
 

 
 
 

6_12:55

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 23d.

ŽŪ21_Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

ŽŪ21_TP212_Etika_303k
 
 

TP21_ŽŪ21_Fizinis ugdymas_ss
 
 

ŽŪ21_TP212_AP212_Geografija_B_

306k/Istorija_B_205k

ZU21_Lauko augalų auginimas_206k

ZU21_Lauko augalų auginimas_206k

2_08:55

TP212/ŽŪ21_Lietuvių kalbair literatūra

 (B)_303k

ZU21_Lauko augalų auginimas_206k

3_09:50

TP212/ŽŪ21_Matematika_304k

4_10:45

ŽŪ21_TP212_AP212_Geografija_

B_306k/Istorija_B_205k
 
 

ŽŪ21_TP212_AP212_Fizika_B_307k
 
 

 
 
 

5_12:00

 
 
 

Prancūzų k_A2_307k(III gimn kl)
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

6_12:55

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7_13:50

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuo 2022 m. gegužės 23d.

ŽŪ21V_ŽŪ21T_Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

 [^] 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1_08:00

ŽŪ21_V/T_Gyvulininkystės modulis_302k

ŽŪ21V/T_Lauko augalų auginimas_305k

ŽŪ21_V/T_Gyvulininkystės modulis_302k

ŽŪ21V/T_Lauko augalų auginimas_305k

ŽŪ21_V/T_Gyvulininkystės modulis_302k

2_08:55

3_09:50

4_10:45

5_12:00

6_12:55

7_13:50

8_14:45

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9_15:40