Žinių patikrų rezultatai

Lietuvių kalba
Istorija
Informacinės technologijos
Geografija
Biologija
Anglų kalba
2016-2017 m. m. ugdymo rezultatai
VBE 2017 pusmečio pažymių analizė
VBE 2017 lyginamoji analizė

Atnaujinta: 2017-04-05