Žinių patikrų rezultatai

Matematikos VBE
Lietuvių kalbos ir literatūros VBE
Istorijos VBE
Geografijos VBE
Fizikos VBE
Biologijos VBE
Anglų kalbos VBE
PUPP_2018_mokyklos_ataskaita
VBE_2018_pusmečio_pažymių_analizė
VBE_2018_lyginamoji_analizė

Atnaujinta: 2018-12-06