Planavimo dokumentai

UGDYMO PLANAS

Vykdomų programų įgyvendinimo planas 2018-2019 m. m.
Mokymo grafikas 2018-2019 m. m. priedas Nr. 1
Individualus ugdymo planas priedas Nr. 2
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas priedas Nr. 3
Kultūrinės soc. veiklos planas 2018-2019 m. m. priedas Nr. 4
Profesinio mokymo planai 2018-2019 m. m. priedas Nr. 5
2018-2019 m. m. modulinių profesinio mokymo programų mokymo planai priedas Nr. 6

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

Veiklos programa 2020 m.

Strateginio švietimo plano įgyv. 2020 m. veiklos programa

STRATEGINIS PLANAS

Strateginis planas 2019-2021 m.

TARPTAUTIŠKUMO PLĖTROS STRATEGIJA

Joniškėlio ŽŪPM tarptautiškumo strategija

Atnaujinta: 2020-02-11