Planavimo dokumentai

UGDYMO PLANAS

Joniškėlio-einamųjų-metų-užduotys
Profesinio mokymo planai 2016-2017priedas5
Mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės,kūrybinės,sportinės ir socialinės veiklos planas 2016-2017 m.m. priedas4
Vertinimo sistema 2016 m. priedas3
Individualus ugdymo planas priedas 2
Mokymo grafikas 2016-2017m.m.priedas1
Ugdymo planas 2016-2017 m.m.

METŲ VEIKLOS PLANAS

2014-2016 mokyklos metinė programa

STRATEGINIS PLANAS

2014-2016 strateginis planas

TARPTAUTIŠKUMO PLĖTROS STRATEGIJA

joniskelio-zupm-tarptautiskumo-strategija.doc

Atnaujinta: 2017-03-29