Planavimo dokumentai

UGDYMO PLANAS

Ugdymo planas 2017-2018 m. m.
Mokymo grafikas 2017-2018 m. m. priedas Nr. 1
Individualus ugdymo planas priedas Nr. 2
Vertinimo sistema 2017-2018 m. m. priedas Nr. 3
Kultūrinės soc. veiklos planas 2017-2018 m. m. priedas Nr. 4
Profesinio mokymo planai 2017-2018 m. m. priedas Nr. 5
2017-2018 m.m. modulinių profesinio mokymo programų mokymo planai-priedas Nr.6

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

2018 m. mokyklos veiklos planas

Joniškėlio Igno Karpio ŽŪPM einamųjų metų užduotys

STRATEGINIS PLANAS

2014-2016 strateginis planas

Kokybės vadybos sistemos politika ir tikslai 2017 m.

TARPTAUTIŠKUMO PLĖTROS STRATEGIJA

Joniškėlio ŽŪPM tarptautiškumo strategija

Atnaujinta: 2018-04-17