Vidaus tvarkos taisyklės

Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos vidaus tvarkos taisyklės

 

DOKUMENTO TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

III. DARBO IR POILSIO LAIKO ORGANIZAVIMAS

IV. DARBO UŽMOKESTIS

V. VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS

VI. VADOVO NURODYMŲ IR SPRENDIMŲ VYKDYMAS

VII. VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI MOKINIAMS

VIII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

IX. ELGESIO REIKALAVIMAI

X. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 


Dokumentas parsiuntimui

Vidaus tvarkos taisyklės

Atnaujinta: 2017-03-30